Saabuvad tähtajad

Järgmised tähtajad on loetletud selleks, et aidata ettevõtetel täita biotsiidimäärusest ja toimeainete läbivaatamise tööprogrammi määrusest tulenevaid kohustusi.

  • TA = toimeaine
  • TL = tooteliik
  • TA/TL = toimeaine/tooteliigi kombinatsioon

BPR Deadlines

Deadline Topic Action Legal basis More information

* The comprehensive list of the applicable deadline for each of the compliant notification is given in List of notifications
** Article 3(2) RPR applications can only be made by the successful notifier (participant).

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)