Päringud

Katsete ja uuringute olemasolev teave

Iga taotleja, kes kavatseb seoses biotsiidimääruse kohaste loa andmise taotlustega teha selgroogsete loomadega katseid või uuringuid, peab esitama R4BP 3 kaudu päringu Euroopa Kemikaaliametile (ECHA). Päringu eesmärk on leida, kas selliste katsete või uuringute andmed on biotsiidimääruse alusel või varasema biotsiididirektiivi alusel juba esitatud. Muude kui selgroogsetega toimuvate katsete korral on päring vabatahtlik.

Päringu esitamine on eeltingimus andmete jagamise vaidluse ECHA-le lahendada andmiseks (seoses nii selgroogsete loomadega toimunud kui ka muude uuringutega), ka siis, kui võimalik taotleja juba teab, kes on andmete omanik, ja/või kui läbirääkimisi on juba alustatud.

Kui selliste katsete või uuringute andmed on juba esitatud, edastab ECHA taotlejale andmete esitaja kontaktandmed, mis võetakse varasema biotsiididirektiivi ja praeguse biotsiidimääruse alusel esitatud toimikutest. ECHA ei anna teavet üksikute katsete ega uuringute kohta.

Andmekaitse ja andmete kasutamine hilisemate taotlejate poolt

Pärast asjakohase andmekaitseperioodi lõppu võib ECHA lubada, et hilisemad taotlejad tohivad viidata algupärases taotluses esitatud andmetele.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)