Τέλη για τις ΜΜΕ σύμφωνα με τους κανονισμούς REACH και CLP

Προτού δηλώσετε την εταιρεία σας ως ΜΜΕ, μελετήστε τον σχετικό ορισμό της ΕΕ. Η σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής είναι η μοναδική αξιόπιστη βάση για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας.

Για τους αποκλειστικούς αντιπροσώπους, η σχετική αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής μειώσεων στα τέλη των ΜΜΕ θα πραγματοποιηθεί με βάση τα σχετικά στοιχεία της επιχείρησης που αντιπροσωπεύεται από τον συγκεκριμένο αντιπρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και σχετικών πληροφοριών από επιχειρήσεις συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με την επιχείρηση αυτή, όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής.

Είναι σημαντικό να δώσετε τα σωστά στοιχεία. Εάν δηλώσετε λάθος μέγεθος της επιχείρησης, θα πρέπει να καταβάλετε διοικητική επιβάρυνση συν το υπόλοιπο του κανονικού τέλους. Μην ξεχνάτε ότι εσείς, ο καταχωρίζων, είστε ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την ορθότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχετε κατά τη διαδικασία υποβολής φακέλου στο REACH-IT. Ο Οργανισμός δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ορθότητα των συμβουλών που προσφέρουν τρίτοι κατά τον προσδιορισμό του μεγέθους της επιχείρησής σας ή της επιχείρησης που αντιπροσωπεύετε ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος.

Πώς να καθορίσετε την κατηγορία μεγέθους της επιχείρησης

Αναλυτικές οδηγίες για την εκτίμηση της κατηγορίας μεγέθους της επιχείρησης.

Περισσότερα

Τι να κάνετε σε περίπτωση που δηλώσατε λάθος κατηγορία μεγέθους ΜΜΕ

Εάν δηλώσατε λαθος κατηγορία μεγέθους εταιρείας στο REACH-IT, διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν για να μάθετε πώς μπορείτε να ενημερώσετε τον ECHA.

Περισσότερα

 

Επαλήθευση των ΜΜΕ

Ο ECHA οφείλει να ελέγξει το μέγεθος των επιχειρήσεων που δηλώνουν, ως ΜΜΕ, πως δικαιούνται μείωση των τελών, προκειμένου να διασφαλίζεται θεμιτός ανταγωνισμός.

Περισσότερα

Διοικητικές επιβαρύνσεις

Μετά τη διαδικασία επαλήθευσης της δηλωμένης κατηγορίας μεγέθους ΜΜΕ, ο ECHA επιβάλλει διοικητική επιβάρυνση σε κάθε καταχωρίζοντα ο οποίος δήλωσε λανθασμένα πως δικαιούται μείωση τελών.

Περισσότερα

 

 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)