Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους του ECHA

Οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους του ECHA (ECHA Cloud Services) αποτελούν μια ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για τη διανομή των εφαρμογών ΤΠ του ECHA σε ιδιωτικό περιβάλλον υπολογιστικού νέφους. Η υπηρεσία είναι ενσωματωμένη στην υποδομή ΤΠ του ECHA και η χρήση κρυπτογραφημένης επικοινωνίας καθώς και η διενέργεια τακτικών ελέγχων ασφαλείας και ενημερώσεων όλων των στοιχείων της υπηρεσίας εγγυώνται ότι τα δεδομένα που διατηρείτε στο υπολογιστικό νέφος είναι ασφαλή και δεν είναι προσβάσιμα από οποιονδήποτε τρίτο. Τα κύρια οφέλη της υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους είναι τα εξής:

 • η πρόσβαση από οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή, στην τελευταία έκδοση των διαφόρων εφαρμογών ΤΠ που είναι διαθέσιμες στο υπολογιστικό νέφος και τις οποίες διαχειρίζεται ο ECHA·
 • η τακτική και αυτοματοποιημένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων από τον ECHA·
 • η εύκολη διαδικτυακή συνεργασία. Οι εταιρείες μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια των δεδομένων μειώνοντας τον αριθμό των τοπικών αντιγράφων·
 • η υπεύθυνη υποστήριξη 7 ημέρες την εβδομάδα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον σχετικό χώρο στο υπολογιστικό νέφος, πρέπει να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια πρόσβασης που έχετε για τον λογαριασμό σας στον ECHA. Πρόκειται για τα ίδια διαπιστευτήρια που έχετε, για παράδειγμα, για το REACH-IT ή το R4BP. Εάν δεν διαθέτετε ήδη λογαριασμό ECHA, μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό από την ιστοσελίδα των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του ECHA, προτού αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία.

Αφού συνδεθείτε, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των διαθέσιμων υπηρεσιών:

Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους του IUCLID (IUCLID Cloud)

 • Χάρη στην εν λόγω υπηρεσία, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του IUCLID στο υπολογιστικό νέφος, χωρίς να πρέπει να εγκαταστήσετε το IUCLID στον υπολογιστή σας ή στους διακομιστές της εταιρείας σας.
 • Η υπηρεσία παρέχει στους χρήστες χώρο αποθήκευσης δεδομένων έως 5 GB, πλήρη διαχείριση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ειδικό προς τον σκοπό αυτό γραφείο υποστήριξης. Μπορείτε να καταρτίζετε, να επικυρώνετε και να υποβάλετε τους φακέλους σας ηλεκτρονικά.
 • Οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους του ECHA περιλαμβάνουν επίσης μια δοκιμαστική έκδοση της υπηρεσίας IUCLID Cloud, για τους σκοπούς διενέργειας δοκιμών. Η δοκιμαστική υπηρεσία αποτελεί μια χρήσιμη πλατφόρμα για την κατάρτιση των χρηστών σχετικά με τον τρόπο χρήσης του IUCLID Cloud. Ωστόσο, δεδομένου ότι η υπηρεσία είναι δοκιμαστική, δεν παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων ούτε ειδική υπηρεσία υποστήριξης για μη τεχνικά θέματα. Η εν λόγω δοκιμαστική υπηρεσία του IUCLID Cloud παρέχει στους χρήστες χώρο αποθήκευσης δεδομένων μόνο 100 MB, αλλά επικαιροποιείται επίσης τακτικά με βάση την τελευταία έκδοση του IUCLID.

Υπηρεσίες υποβολής του ECHA

 • Η πύλη υποβολής του ECHA είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που επιτρέπει την υποβολή πληροφοριών σε θέματα νομοθεσίας σχετικά με:
  • τις κοινοποιήσεις στα κέντρα δηλητηριάσεων αναφορικά με επικίνδυνα μείγματα
  • τις κοινοποιήσεις SCIP για αντικείμενα που περιέχουν ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) και περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών
  • τις αιτήσεις που υποβάλλονται στην EFSA για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
  Οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους του ECHA περιλαμβάνουν επίσης μια δοκιμαστική έκδοση της πύλης υποβολής του ECHA, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να διενεργούν δοκιμές στην πύλη υποβολής του ECHA και να εξοικειώνονται με το εργαλείο. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στη δοκιμαστική έκδοση δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ως πραγματικά δεδομένα.