Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους του ECHA

Οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους του ECHA (ECHA Cloud Services) αποτελούν μια ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για τη διανομή των εφαρμογών ΤΠ του ECHA σε ιδιωτικό περιβάλλον υπολογιστικού νέφους. Η υπηρεσία είναι ενσωματωμένη στην υποδομή ΤΠ του ECHA και η χρήση κρυπτογραφημένης επικοινωνίας καθώς και η διενέργεια τακτικών ελέγχων ασφαλείας και ενημερώσεων όλων των στοιχείων της υπηρεσίας εγγυώνται ότι τα δεδομένα που διατηρείτε στο υπολογιστικό νέφος είναι ασφαλή και δεν είναι προσβάσιμα από οποιονδήποτε τρίτο.

Η πρώτη διαθέσιμη υπηρεσία εστιάζει στην εφαρμογή IUCLID , η οποία έχει καθοριστική σημασία για την προθεσμία καταχώρισης του 2018. Οι λειτουργίες της ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα με βάση τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Η εφαρμογή IUCLID Cloud εκτελείται σε πρόγραμμα περιήγησης και, ως εκ τούτου, συμπληρώνει την εφαρμογή IUCLID βοηθώντας τις ΜΜΕ να καταχωρίσουν τα χημικά προϊόντα τους ενόψει της επικείμενης προθεσμίας καταχώρισης.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον σχετικό χώρο στο υπολογιστικό νέφος, πρέπει να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια πρόσβασης που έχετε για τον λογαριασμό σας στον ECHA. Πρόκειται για τα ίδια διαπιστευτήρια που έχετε, για παράδειγμα, για το REACH-IT. Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό ECHA, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν στην ιστοσελίδα των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του ECHA, πριν αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία.

Αφού συνδεθείτε, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των διαθέσιμων υπηρεσιών:

  • IUCLID Cloud για ΜΜΕ
  • Δοκιμαστική υπηρεσία IUCLID Cloud

 

IUCLID Cloud για ΜΜΕ

Με αυτή την υπηρεσία, μπορείτε να χρησιμοποιείτε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση του IUCLID στο υπολογιστικό νέφος, χωρίς να έχετε εγκαταστήσει το IUCLID στον υπολογιστή σας ή στους διακομιστές της εταιρείας σας.

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε ΜΜΕ και στους συμβούλους τους και παρέχει χώρο αποθήκευσης δεδομένων έως 1 GB, πλήρη διαχείριση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ειδική υπηρεσία υποστήριξης. Μπορείτε πάντα να προετοιμάσετε και να επικυρώσετε τους φακέλους καταχώρισής σας ηλεκτρονικά.

Η υπηρεσία διαθέτει απλή διεπαφή για να σας βοηθήσει να εστιάσετε στις υποχρεώσεις σας ενόψει της προθεσμίας καταχώρισης βάσει του REACH το 2018. Μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε στιγμή την εφαρμογή-πελάτη IUCLID Cloud (κλασική έκδοση του IUCLID που αποθηκεύει δεδομένα στο υπολογιστικό νέφος) για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του IUCLID 6, εάν είναι απαραίτητο.

 

Δοκιμαστική υπηρεσία IUCLID Cloud

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες IUCLID Cloud και χρησιμοποιήστε τις εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά, χωρίς να απαιτείται καμία εγκατάσταση τοπικά. Θα λάβετε χώρο αποθήκευσης δεδομένων 100 MB και τη δυνατότητα τακτικών αναβαθμίσεων για την πιο πρόσφατη έκδοση του IUCLID.

Η συγκεκριμένη δοκιμαστική έκδοση παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να εξασκηθούν στην υπηρεσία IUCLID Cloud. Ωστόσο, δεδομένου ότι αποτελεί δοκιμαστική υπηρεσία, δεν διατίθεται η δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων, ούτε η ειδική υπηρεσία υποστήριξης για μη τεχνικά θέματα.

 

Σύμβουλοι – επωφεληθείτε

Μέσω των υπηρεσιών IUCLID Cloud, οι σύμβουλοι και οι ΜΜΕ πελάτες τους μπορούν να συνεργάζονται με μεγαλύτερη διαφάνεια κατά την προετοιμασία τους για την προθεσμία καταχώρισης REACH 2018. Οι ΜΜΕ μπορούν εύκολα να παρέχουν στους συμβούλους πρόσβαση στα δεδομένα τους στην υπηρεσία IUCLID Cloud. Η διαφανής συνεργασία βοηθά τις ΜΜΕ στην καλύτερη κατανόηση των δεδομένων που υποβάλλονται για καταχώριση και στην πλήρη προετοιμασία τους για μελλοντικές επικαιροποιήσεις.

Η υπηρεσία IUCLID Cloud παρέχεται δωρεάν για τις ΜΜΕ καθώς δεν υπάρχει χρέωση υπηρεσιών ΤΠ και οι σύμβουλοι μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες τους καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης.

Επίσης, ο πιο διαφανής και αλληλεπιδραστικός τρόπος εργασίας σάς βοηθά να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του πελάτη.

Μέσω της δοκιμαστικής υπηρεσίας IUCLID Cloud, οι σύμβουλοι μπορούν να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους και να εκπαιδεύσουν όλους τους πελάτες τους.

 

Γιατί να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους του ECHA;

Οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους του ECHA σας προσφέρουν:

  • πρόσβαση από οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή στην πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής IUCLID, για τη συντήρηση της οποίας είναι υπεύθυνος ο ECHA·
  • τακτική και αυτοματοποιημένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων από τον ECHA·
  • εύκολη διαδικτυακή συνεργασία. Οι εταιρείες μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια των δεδομένων μειώνοντας τον αριθμό των τοπικών αντιγράφων·
  • υπεύθυνη και 24ωρη διαδικτυακή υποστήριξη.

 

Categories Display