Κοινοποίηση εγκεκριμένης χρήσης από μεταγενέστερο χρήστη

Αν είστε μεταγενέστερος χρήστης και χρησιμοποιείτε μια ουσία που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο αδειοδότησης (παράρτημα XΙV) βάσει αδείας που έχει χορηγηθεί σε αιτούντα σε προγενέστερο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού, οφείλετε να κοινοποιήσετε τη χρήση σας στον ECHA. 

Όταν χρησιμοποιείτε την ουσία, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τους όρους της αδειοδότησης, τους οποίους ο προμηθευτής σας πρέπει να περιγράψει στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Πώς μπορείτε να μάθετε εάν η χρήση μιας ουσίας του παραρτήματος XIV έχει λάβει άδεια

Ο αριθμός άδειας περιλαμβάνεται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας το οποίο παρέχεται από τον προμηθευτή σας. Αναγράφεται επίσης στην ετικέτα της ουσίας ή του μείγματος. Έχει τη μορφή «REACH/x/x/x». Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε τον αριθμό αυτόν, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Προθεσμία και πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται

Οφείλετε να ενημερώσετε τον ECHA εντός τριών μηνών από τη στιγμή που θα παραλάβετε την ουσία για πρώτη φορά. Η υποχρέωση αυτή ισχύει μετά τη δημοσίευση της απόφασης αδειοδότησης στην Επίσημη Εφημερίδα. 

Ποιες πληροφορίες θα πρέπει να υποβάλετε

  • τα στοιχεία ταυτότητας της εταιρείας σας, 
  • τον αριθμό αδείας και 
  • στοιχεία επικοινωνίας. 

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε πληροφορίες σχετικά με τον συνήθη ετήσιο όγκο και τον αριθμό υπαλλήλων που χρησιμοποιούν την ουσία. Επιπλέον, μπορείτε να υποβάλετε συνοπτική πρόσθετη περιγραφή σχετικά με τη χρήση σας και την ενδεχόμενη συμμετοχή σας σε δυνητικές δραστηριότητες υποκατάστασης.

Υποβάλετε την κοινοποίησή σας

Πρέπει να διαθέτετε ενεργό λογαριασμό REACH-IT (βλ. βήματα 1 και 2 παρακάτω) για να υποβάλετε την κοινοποίησή σας. Στη δεξιά πλευρά της παρούσας σελίδας παρέχονται σύνδεσμοι που παραπέμπουν στο REACH-IT.

  • Εγγραφείτε στο REACH-IT (μπορείτε να παραβλέψετε αυτό το βήμα εάν η εταιρεία σας έχει ήδη λογαριασμό REACH-IT).
  • Συνδεθείτε στο REACH-IT και από το μενού επιλέξτε «Κοινοποίηση εγκεκριμένης χρήσης από μεταγενέστερο χρήστη».
  • Ακολουθήστε τον οδηγό ηλεκτρονικής υποβολής.

Στην ενότητα «ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ» κατωτέρω παρέχεται σύνδεσμος που παραπέμπει σε εκπαιδευτικό βίντεο.

 

 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)