Indsendelse af en downstream-brugeranmeldelse af godkendte anvendelser

Hvis du er downstream-bruger og anvender et stof, som er på godkendelseslisten (bilag XIV) på basis af en godkendelse, der er givet til en ansøger længere oppe i din leverandørkæde, skal du anmelde din anvendelse til ECHA. 

Når du anvender stoffet, skal du opfylde betingelserne for godkendelsen, som din leverandør skal beskrive i sikkerhedsdatabladet.

Sådan finder du ud af, om din anvendelse af et bilag XIV-stof er godkendt

Godkendelsesnummeret fremgår af sikkerhedsdatabladet fra din leverandør. Det står også på etiketten på stoffet eller blandingen. Det er anført på denne måde: "REACH/x/x/x". Hvis du ikke kan finde nummeret, bedes du kontakte din leverandør.

Indsendelsesfrist og oplysninger, som skal medsendes

Du skal anmelde anvendelsen til ECHA senest tre måneder efter, at du første gang fik leveret stoffet. Denne forpligtelse gælder fra offentliggørelsen af beslutningen om godkendelse i EU-Tidende. 

Oplysningerne, du skal indsende, er

  • din virksomheds identitet 
  • godkendelsesnummeret og 
  • kontaktoplysninger. 

Du kan desuden indsende oplysninger om den typiske årlige mængde og antallet af medarbejdere, der anvender stoffet. Endvidere kan du indsende en kort supplerende beskrivelse af din anvendelse og eventuel deltagelse i mulige substitutionsaktiviteter.

Indgiv din anmeldelse

Du skal have en aktiv REACH-IT-konto (se trin 1 og 2 nedenfor) for at kunne indsende din anmeldelse. Der findes link til REACH-IT til højre på denne side.

  • Registrér dig i REACH-IT (hvis din virksomhed allerede har en REACH-IT-konto, kan du springe dette trin over).
  • Log på REACH-IT, og vælg "Downstream user notification of authorised uses" (downstream-brugeranmeldelse af godkendte anvendelser) i menuen.
  • Følg indsendelsesguiden online.

Der er et link til en videovejledning under "RELATED" nedenfor.

 

 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)