PPORD

Resumé

Hvis dit stof er underlagt produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD), kan du indsende en PPORD-anmeldelse til ECHA, således at du bliver undtaget fra registreringsforpligtelsen.

Du skal først være registreret i REACH-IT.

Udarbejd din anmeldelse ved hjælp af den seneste version af IUCLID og indsend den via REACH-IT.

Udarbejdelse og indsendelse af et dossier

  1. Læs vejledningen: Sådan udarbejder du registrerings- og PPORD-dossierer. 
  2. Opret dit PPORD-anmeldelsesdossier i IUCLID.
  3. Brug IUCLID valideringsassistenten til at finde eventuelle manglende oplysninger, og til at forhåndskontrollere visse "forretningsregler".
  4. Anvend IUCLID gebyrberegnings plug-in'et til at beregne et overslag på det gebyr, der vil blive pålagt i forbindelse med dit PPORD-anmeldelsesdossier.
  5. Indsend dit PPORD-anmeldelsesdossier via REACH-IT.

Du kan finde en trin for trin vejledning i hjælpeteksterne i REACH-IT.

ECHA tildeler PPORD-anmeldelsesnummeret, når agenturet har kontrolleret, at oplysningerne er fuldstændige, og at det relevante PPORD-gebyr er betalt.

Udarbejdelse og indsendelse af et dossier for at anmode om en PPORD-forlængelse

En anmodning om PPORD-forlængelse skal oprettes i IUCLID som en spontan ajourføring af den aktuelle anmeldelse og derefter indsendes via REACH-IT.

Bemærk: Din anmodning skal indsendes mindst fire måneder før din undtagelse udløber, og du skal sørge for at betale gebyret inden for 30 dage for at sikre rettidig behandling i agenturet inden udløbsdatoen.

Når du udarbejder dit dossier i IUCLID, skal du følge anvisningerne i vejledningen: Sådan udarbejder du registrerings- og PPORD-dossierer.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)