REACH-IT

REACH-IT er det centrale IT-system, som industrien, medlemsstaternes kompetente myndigheder og Det Europæiske Kemikalieagentur anvender til sikker indsendelse, behandling og forvaltning af data og dossierer. Disse tre parter har hver især adgang til bestemte REACH-IT-funktioner, som de kan bruge til at opfylde de krav, de er pålagt i henhold til REACH- og CLP-forordningerne. REACH-IT udgør desuden en sikker kommunikationskanal mellem de tre parter og gør det lettere for dem at koordinere behandlingen og vurderingen af data og dossierer.

 

Registrering

Du finder et generelt overblik over, hvordan du kan registrere dig i REACH-IT, og hvordan du kan oprette et juridisk enhedsobjekt i ECHA's kontovejledning.

Registreringsproces

Dette er en oversigt over processen for registrering af dit stof hos ECHA. Oversigten starter med en forespørgsel, som er det første skridt, du skal tage for at registrere et stof. Der er ydermere en beskrivelse af processen for fælles indsendelser for stoffer, der fremstilles eller importeres af mere end én virksomhed. Derudover er der en kortfattet beskrivelse af, hvordan du udarbejder dit registreringsdossier i IUCLID og indsender dossieret via REACH-IT. Endvidere vil du kunne se, hvordan du anmoder om et registreringsnummer for et anmeldt stof (også kaldet et NONS) ved hjælp af REACH-IT.


Udarbejdelse og indsendelse af en forespørgsel

En introduktion til, hvornår du skal indsende en forespørgsel. Det beskrives, hvordan du udarbejder et forespørgselsdossier ved hjælp af IUCLID, og hvordan du indsender dette dossier til ECHA via REACH-IT. (Se også vejledningen: Udarbejdelse af et forespørgselsdossier).


Udarbejdelse og indsendelse af en fælles indsendelse

En kort beskrivelse af, hvornår der kræves en fælles indsendelse, og hvordan du indsender fælles indsendelser.


Registrering af dit stof

En kort beskrivelse af, hvordan du udarbejder og indsender dit registreringsdossier til ECHA via REACH-IT. (Se også vejledningen: Udarbejdelse af registrerings- og PPORD-dossierer).


Anmodning om et registreringsnummer for anmeldte stoffer

Her forklares det, hvordan du anmoder om et registreringsnummer for anmeldte stoffer (også kaldet NONS) ved hjælp af REACH-IT, og hvilke oplysninger ECHA anmoder om for at kunne tildele dig et registreringsnummer. Du vil finde et link til kontaktlisten over den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder og udpegede nationale myndigheder.

 

Ansøgning om godkendelse

En kortfattet trin-for-trin vejledning i indsendelse af en fælles eller individuel ansøgning om godkendelse. Du bliver vejledt i at registrere dig i REACH-IT, oprette dit IUCLID-dossier og indsende det via REACH-IT. (Se også vejledningen: Sådan udarbejder du en ansøgning om godkendelse).

 

Udarbejdelse og indsendelse af en PPORD-anmeldelse

En kort beskrivelse af, hvordan du udarbejder og indsender en PPORD-anmeldelse til ECHA, og hvordan du kan anmode om en forlængelse af en PPORD. (Se også vejledningen: Sådan udarbejder du registrerings- og PPORD-dossierer).

 

Anmeldelse af stoffer i artikler

En kortfattet vejledning i, hvordan du indsender anmeldelser til ECHA, hvis en fremstillet eller importeret artikel indeholder stoffer på kandidatlisten. I stedet for at bruge REACH-IT kan du anmelde stoffer via en webformular, og der er et direkte link hertil og en onlineguide. (Se også vejledningen: Sådan udarbejder du en anmeldelse af stoffer i artikler).

 

Indsendelse af downstream-brugeranmeldelser af godkendte anvendelser

En kort vejledning i, hvordan man indsender downstream-brugeranmeldelser af godkendte anvendelser på godkendelseslisten, som er godkendt højere oppe i leverandørkæden. Linket til webformularen, som skal indsendes, findes på denne webside.

 

Indsendelse af en downstream-brugerrapport om ikke-understøttede anvendelser

En kort, trinvis vejledning i, hvordan man indsender en downstream-brugerrapport om anvendelser, der ikke understøttes af eksponeringsscenarierne fra leverandøren, via webformularen eller REACH-IT. Webformularen er tilgængelig på denne webside sammen med en onlineinstruktionsvideo.  (Se også vejledningen: Sådan udarbejder du en downstream-brugerrapport).

 

Indsendelse af en downstream-brugerrapport om klassificeringsforskelle

En kort, trinvis vejledning i, hvordan man indsender en downstream-brugerrapport, hvis en downstream-brugers klassificering af et stof er anderledes end leverandørernes, via REACH-IT. (Se også Vejledning i dataindsendelse - Del 21: Sådan udarbejdes og indsendes en downstream-brugerrapport med IUCLID 5).

 

Indsendelse og opdatering af en anmeldelse om klassificering og mærkning

En kort, trin for trin-vejledning om, hvordan du udarbejder en anmeldelse til fortegnelsen over klassificering og mærkning ved hjælp af et IUCLID- eller REACH-IT-online dossier.  (Se også vejledningen: Sådan udarbejder du en anmeldelse om klassificering og mærkning).

 

Anmodning om et alternativt kemisk navn i blandinger

En kort oversigt over, hvordan du udarbejder en anmodning om et alternativt kemisk navn i blandinger, og hvad der sker, når du har indgivet anmodningen. Der er et direkte link til webformularen til indsendelse af din anmodning. (Se også vejledningen: Sådan udarbejder du en anmodning om at anvende et alternativt kemisk navn for et stof i blandinger).

 

Udarbejdelse og indsendelse af et dossier om harmoniseret klassificering og mærkning

En kort, trinvis vejledning om udarbejdelse og indsendelse af et dossier om harmoniseret klassificering og mærkning (CLH) Der findes et direkte link til webformularen til brug ved indsendelse af CLH-dossieret samt links til CLH-rapportformatet og relevante vejledningsdokumenter.