Indsendelse af en downstream-brugerrapport om klassificeringsforskelle

Indsendelse via REACH-IT

Indberetningsproceduren - se vejledningen: Sådan udarbejder du en downstream-brugerrapport. At kravet om indberetning af en ny klassificering både gælder for registrerede og ikke-registrerede stoffer.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)