Indsendelse af en downstream-brugerrapport om ikkeunderstøttede anvendelser

Der findes to måder, du kan indsende en downstream-brugerrapport til ECHA på: ved hjælp af webformularen eller via REACH-IT. Klik på linket til højre, hvis du ønsker at indgive en downstream-brugerrapport om klassificeringsafvigelser via REACH-IT.

Indsendelse ved hjælp af webformularen

Denne metode anbefales til downstreambrugere og især dem, der ikke er bekendt med IUCLID. Klik på linket til højre på siden (under Support) for at se en kort videoinstruktion.

Du skal have en aktiveret REACH-IT-konto (du aktiverer den ved at følge trin 1 og 2) for at kunne indsende din downstream-brugerrapport via webformularen. Du kan ikke indsende en downstreambrugerrapport via en virksomhedskonto.

Rapporter, der sendes via webformularen kan ikke opdateres, og der kan heller ikke søges efter dem i REACH-IT.

  1. Foretag en registrering i REACH-IT (hvis din virksomhed allerede har en REACH-IT-konto, kan du springe dette trin over).

    Registrering i REACH-IT
  2. Log ind i REACH-IT for at aktivere din brugerkonto (hvis du allerede har været logget ind i REACH-IT mindst én gang, kan du springe dette trin over).

    Log ind i REACH-IT

  3. Klik på knappen nedenfor, og følg instrukserne for at indsende en downstream-brugerrapport ved hjælp af webformularen.

 

Indsendelse via REACH-IT

Denne metode anbefales til downstreambrugere, der allerede er bekendt med IUCLID, og som gerne vil have deres rapporter samlet i REACH-IT-systemet. 

  • I del vejledningen: Sådan udarbejder du en downstream-brugerrapport kan du finde en detaljeret beskrivelse af, hvordan du udarbejder en rapport ved hjælp af IUCLID og indsender den via REACH-IT.

En kortfattet generel beskrivelse af betingelserne for anvendelse skal indgives sammen med IUCLID-dossieret. En skabelon til angivelse af oplysninger om anvendelsesbetingelser er tilgængelig. Du bestemmer selv, om du vil anvende den eller ej.