Sådan indsender og opdaterer du din C&L-anmeldelse

Du kan kun indsende din anmeldelse elektronisk via REACH-IT-portalen på ECHA's websted. Du skal først registrere dig på REACH-IT-portalen og oprette en konto.

Du har måske allerede en konto eller har allerede indsendt en eller flere anmeldelser, og du ønsker nu at indsende en ajourføring. I henhold til artikel 41 i CLP-forordningen skal anmeldere og registranter gøre deres bedste for at nå til enighed om, hvordan det samme stof skal indføres i fortegnelsen, og det er derfor normalt, at anmeldelser ajourføres.

Ved udarbejdelse og indsendelse af en ny anmeldelse eller ajourføring af en anmeldelse skal du følge disse trin:

 1. Opret din REACH-IT-konto
  Hvis du allerede har en konto, er det ikke nødvendigt at oprette en ny konto for at indsende en anmeldelse. Hvis du har glemt dit REACH-IT-brugernavn og/eller din REACH-IT-adgangskode, kan du anvende ECHA's kontaktformular for kontohavere til at anmode om hjælp.
 2. Opret en anmeldelsesgruppe (valgfrit)
  Anmeldere kan også danne en gruppe af producenter og/eller importører og anmelde en fælles klassificering og mærkning til fortegnelsen. Dette trin er ikke obligatorisk. Gruppen af producenter og/eller importører kan oprettes i REACH-IT.
 3. Udarbejd/opdatér din C&L-anmeldelse
  Du kan enten anvende IUCLID eller onlinedossieret. Hvis du har indsendt din anmeldelse som en del af et registreringsdossier, skal du indsende en opdatering af registreringen (artikel 22 i REACH) for at ajourføre din anmeldelse.

  Du kan få nærmere oplysninger om de tilgængelige værktøjer og undersøge, hvilket værktøj der er bedst egnet for dig, ved at klikke på nedenstående link.

   

  IUCLID
  Du kan angive alle de nødvendige oplysninger i dit IUCLID-datasæt og oprette et dossier med C&L-anmeldelser.
  • Med IUCLID kan du medtage mere end én sammensætning for samme stof (f.eks. som følge af forskellige urenhedsprofiler) og forbinde hver enkelt sammensætning med en bestemt klassificering og mærkning. Hver anmelder må kun indsende én anmeldelse pr. stof, og dette er det eneste værktøj, hvor du kan indsende flere sammensætninger for et stof.
  • Især tidligere brugere af IUCLID kan have glæde af dette.
  • Det er ligeledes praktisk for dem, der agter at indsende en registrering i henhold til REACH inden registreringsfristen i 2018.

   

  Onlinedossier
  Du kan indtaste de nødvendige oplysninger manuelt i REACH-IT.
  • Hvis du kun skal anmelde nogle få stoffer, og du for øjeblikket ikke anvender IUCLID, vil du måske hellere foretage en onlineanmeldelse via REACH-IT.
  • Denne mulighed kan være praktisk for dig, hvis du er tilknyttet en SMV, hvis der er tale om et lille antal stoffer og individuelle retlige enheder.
  • I onlineværktøjet kan du acceptere en klassificering og mærkning, som allerede er anmeldt eller registreret af en anden virksomhed.
  Bemærk: Hvis dine CLP-forpligtelser er baseret på en gruppeanmeldelse, er det kun den importør/producent, som indsendte anmeldelsen på dine vegne, der kan ajourføre anmeldelsen. Du skal derfor kontakte importøren/producenten, hvis du har brug for at ajourføre den anmeldte klassificering.
 4. Indsend din C&L-anmeldelse/opdatering af din C&L-anmeldelse
  • Når du har udarbejdet din C&L-anmeldelse som en IUCLID-fil, kan du indsende den til ECHA via REACH-IT. Du kan tjekke dit dossier, inden du indsender det til ECHA, ved hjælp af hjælpeværktøjet til validering (kontrol af forretningsregler). IUCLID-webstedet er adgangspunktet for at downloade IUCLID-plugin'et.
  • Hvis du benyttede dig af onlinedossieret i REACH-IT, vil du blive ført gennem applikationens hjælpetekster til indsendelse af din C&L-anmeldelse.

Indholdet af den offentlige C&L-fortegnelse opdateres regelmæssigt. Alle nye anmeldelser og ajourføringer af eksisterende anmeldelser inkluderes i den efterfølgende ajourføring af data.

Vigtig information ved ajourføring af en anmeldelse

Identifikationskrav

For at indsende en opdatering skal din C&L-anmeldelse være klart identificeret som en opdatering af en tidligere gennemført anmeldelse og indeholde følgende obligatoriske oplysninger:

 • Det nøjagtige referencenummer på den C&L-anmeldelse, du ønsker at opdatere: Referencenummeret har følgende format 02-XXXXXXXXXX-CCXXXX
 • Det EF-nummer eller listenummer, der er tildelt dit stof
 • Det tidligere indsendelsesnummer (kun relevant for anmeldelser ved anvendelse af IUCLID)
 • Årsag til ajourføringen. (f.eks. ændring af klassificering og mærkning for at opfylde artikel 41).

Specifikke krav for de forskellige værktøjer

Krav ved opdatering af en C&L-anmeldelse:

 • I IUCLID: Angiv det tildelte referencenummer (indsendelsesnummer) i afsnit 1.3. I dossierets sidehoved skal du ligeledes angive det tidligere indsendelsesnummer, afkrydse ajourføringsfeltet og angive årsagen til ajourføringen.

 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)