ePIC-manualer

Formålet med ePIC-manualerne er at hjælpe industriens og myndighedernes brugere med at navigere rundt i IT-systemet og hjælpe dem til at opfylde deres forpligtelser i henhold til PIC-forordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier).

ePIC-brugermanualen for industrien giver detaljeret og illustrativ vejledning til brugere i industrien om, hvordan de indsender eksportanmeldelser, indgiver anmodninger om et særligt reference-ID-nummer (RIN) og udfører relaterede opgaver.

ePIC-manualerne for udpegede nationale myndigheder og Europa-Kommissionen hjælper myndighedernes brugere med at finde ud af, hvordan de kontrollerer eksportanmeldelser og andre PIC-indsendelser fra industrien.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)