R4BP – register over biocidholdige produkter

R4BP 3 er det centrale knudepunkt, hvorigennem alle ansøgninger vedrørende biocidholdige produkter indsendes. Dets funktioner sætter virksomhederne og myndighederne i stand til at overholde lovkravene og udveksle informationer mellem sig. 

Siden den 1. september 2013 er biocidansøgninger blevet indsendt i henhold til forordningen om biocidholdige produkter (BPR; forordning (EU) nr. 528/2012). 

IUCLID anvendes til at indsamle, organisere og lagre data om aktivstoffer og biocidholdige produkter. I forbindelse med en ansøgning skal du oprette et IUCLID-dossier og sende det til ECHA og de nationale myndigheder gennem R4BP 3. Du kan downloade IUCLID fra IUCLID's websted. 

Migrationen af aktiver og ansøgninger fra tidligere versioner af  R4BP 2 til R4BP 3 er allerede foretaget. 

Hvis du i R4BP 3 ikke kan finde det aktiv, som svarer til din tilladelse, der blev registreret i R4BP 2, betyder det, at registreringen af din tilladelse i R4BP 2 ikke indeholdt en gyldig LE UUID for indehaveren af tilladelsen. For at kunne foretage den endelige migration fra R4BP 2 til R4BP 3 er sådanne aktiver blevet knyttet til en virtuel juridisk enhed og er i øjeblikket ikke tilgængelige for dig eller nogen fysisk virksomhed ("forældreløst" aktiv). For at få adgang til det "forældreløse" aktiv i R4BP 3 skal du følge vejledningen under det specifikke link på denne side. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "OSS om migration" på ECHA's websted. 

 

Categories Display