Familie af produkter

En familie af biocidholdige produkter er en gruppe af biocidholdige produkter, som anvendes til de samme formål og indeholder aktivstoffer med de samme specifikationer. En familie af biocidholdige produkter er også kendetegnet ved specifikke variationer i produkternes sammensætning, der forhindrer, at risikoniveauet øges, og produktets effektivitet reduceres. Dette koncept er baseret på rammeformuleringerne i direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter.

Alle produkter i en familie af biocidholdige produkter er omfattet af den samme godkendelse i henhold til forordningen om biocidholdige produkter. 

Flere biocidholdige produkter kan med andre ord grupperes under den samme godkendelse, under forudsætning af at forskellen i sammensætning blandt "medlemmerne" af familien ligger inden for et specifikt område. Sammensætningen kan enten være kendetegnet ved en reduktion i koncentrationen af aktivstoffet eller en variation i koncentrationen af ikke-aktivstoffer. 

Det er også muligt at erstatte ikke-aktivstoffer i produkter i en produktfamilie med andre ikke-aktivstoffer med samme eller lavere risiko.

Dog skal klassificeringen af og fare- og sikkerhedssætningerne for alle produkter i familien af biocidholdige produkter svare til eller være "mindre alvorlige" end for det produkt, der oprindeligt blev godkendt.

Anmeldelse

Sammensætningen af produkter, der tilhører en godkendt produktfamilie, kan variere inden for det område, der fastlægges under vurderingen. Dette område er baseret på en vurdering af repræsentative medlemmer af familien og danner baggrund for godkendelsen af familien af biocidholdige produkter.

Hvis et nyt produkts sammensætning falder inden for dette fastlagte område, kan en godkendelsesindehaver nøjes med at anmelde produktet til myndighederne, 30 dage før det markedsføres. Anmeldelser om at markedsføre et produkt på et nationalt marked indsendes til den relevante kompetente myndighed, som har udstedt en national godkendelse for en bestemt familie af biocidholdige produkter. I tilfælde af en EU-godkendelse indsendes anmeldelsen til ECHA og Kommissionen. Alle anmeldelser skal indsendes via R4BP 3.

Produkter kan dog også markedsføres uden anmeldelse, hvis variationerne kun vedrører farvestoffer, parfumer eller pigmenter og ligger inden for det tilladte område. 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)