EU-godkendelse

Biocidforordningen (BPR) indfører muligheden for at få visse biocidholdige produkter godkendt på EU-plan. Dette giver virksomhederne mulighed for at markedsføre deres biocidholdige produkter i hele EU, uden at de behøver at opnå en bestemt national godkendelse.

EU-godkendelse giver samme rettigheder og forpligtelser i alle medlemsstater som nationale godkendelser.

EU-godkendelse kan udstedes for biocidholdige produkter med samme anvendelsesbetingelser i hele EU, bortset fra produkter med aktivstoffer, som opfylder eksklusionskriterierne, og produkter af type 14, 15, 17, 20 og 21. Tidsfristen for indledning af godkendelsesprocessen er forskellig, alt efter om produktet indeholder nye eller eksisterende aktivstoffer.

Nye aktivstoffer

Et produkt, der indeholder nye aktivstoffer, også i kombination med eksisterende aktivstoffer, vil kunne underkastes EU-godkendelse fra den 1. september 2013.

Eksisterende aktivstoffer

For biocidholdige produkter, der kun indeholder eksisterende aktivstoffer, kan EU-godkendelse finde sted i tre forskellige faser, alt efter produkttypen:

  1. fra den 1. september 2013 for produkttype 1, 3, 4, 5, 18 og 19
  2. fra den 1. januar 2017 for produkttype 2, 6 og 13
  3. fra den 1. januar 2020 for de øvrige produkttyper 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 og 22.

Listen over biocidholdige produkter med EU-godkendelse vil blive offentliggjort på ECHA's hjemmeside. 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)