Prečo je dôležité postupovať správne?

Biely znak naklonený k červenému otáznikuMusíte vedieť, aká je vaša látka, aby ste vedeli, či patrí do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov EÚ o chemických látkach. Ak áno, budete musieť splniť určité právne povinnosti, aby ste mohli svoju látku ďalej používať a predávať.

Presná identita látky vám pomôže:

  • určiť, či máte povinnosť registrovať svoju látku v agentúre ECHA, alebo či je vyňatá,
  • určiť iných registrujúcich a potenciálnych registrujúcich rovnakej látky. V nariadení REACH sa vyžaduje, aby spoločnosti spolupracovali s ostatnými spoločnosťami vyrábajúcimi alebo dovážajúcimi rovnakú látku s cieľom uskutočniť spoločnú registráciu,
  • vypracovať profil identity látky (substance identity profile – SIP) a príslušné hraničné zloženie s cieľom zabezpečiť transparentnosť rozsahu spoločnej registrácie.
  • správne spoločne využívať údaje, aby sa zabránilo zbytočnému testovaniu na zvieratách a znížili náklady,
  • zistiť, či vaša látka má harmonizovanú klasifikáciu alebo či jej použitie je obmedzené, alebo či si vyžaduje autorizáciu,
  • využívať informácie získané od ostatných o vplyve vašej látky, potenciálnych využitiach v dodávateľskom reťazci a bezpečnejších alternatívach.

Spravujte svoju látku bezpečne v rámci
svojho dodávateľského reťazca!