Ako zmeniť identifikátor látky

Agentúra ECHA poskytuje službu týkajúcu sa zmeny chemických identifikátorov vašej chemickej látky

Môžete požiadať agentúru ECHA, aby zmenila hlavné identifikátory vašej registrácie, napríklad EC číslo, v prípade, ak látka bola nesprávne identifikovaná. Zmenou chemických identifikátorov nedochádza k narušeniu vašich práv vyrábať a dovážať.

Požiadať o vykonanie zmeny môžete prostredníctvom webového formulára. Ak sa zmena týka spoločnej registrácie a ovplyvňuje ju, hlavný registrujúci musí k webovému formuláru priložiť tzv. Plán spoločného predloženia, ktorý obsahuje súhlas všetkých spoluregistrujúcich so zmenou identifikátora látky.

Po prijatí žiadosti o poskytnutie služby agentúra ECHA skontroluje, či je možné ju spracovať. Ak sa agentúra domnieva, že službu je možné poskytnúť, pre každého registrujúceho stanoví poplatok za službu v závislosti od očakávaného pracovného zaťaženia.

Agentúra ECHA v rámci tejto služby neoveruje súlad registračných dokumentácií s informačnými požiadavkami na identitu látky podľa nariadenia REACH. V praxi to znamená, že v prípade, ak sa vaše registrácie vyberú na kontrolu súladu po zmene chemických identifikátorov, je možné, že sa zistí ich nesúlad, pokiaľ ide o identitu látky.

Minimálny poplatok pre každého registrujúceho požadujúceho opravu identifikátora látky je 300 EUR.  Rozsah poplatku je stanovený v rozhodnutí riadiacej rady agentúry ECHA. Lehota na úhradu faktúry je 30 dní. Ak žiadosť nie je možné spracovať, budete o tom informovaný.

Po prijatí platby agentúra ECHA aktualizuje informácie týkajúce sa identifikátora v systéme REACH-IT. Hlavný registrujúci a spoluregistrujúci sú informovaní o ukončení úlohy prostredníctvom systému REACH-IT. Zároveň sa im určí primeraná lehota, v rámci ktorej je nevyhnutné predložiť aktualizovanú registráciu so správnymi identifikátormi.

 

Related news

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)