Podpora pre jednotlivé odvetvia v súvislosti s identifikáciou látky

Agentúra ECHA úzko spolupracuje s určitými odvetviami chemického priemyslu s cieľom vypracovať usmernenie k tomu, ako identifikovať látky na regulačné účely. V prípade potreby bude agentúra ECHA túto spoluprácu vykonávať v rámci organizácie OECD.

Po kliknutí na jednotlivé odkazy na odvetvia sa zobrazí usmernenie k identifikácii látky špecifické pre dané odvetvie (ak takéto usmernenie existuje). Toto usmernenie nie je oficiálnym usmernením agentúry ECHA a nenahrádza sa ním Usmernenie agentúry ECHA k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP. Malo by sa naopak vnímať ako doplnok k oficiálnemu usmerneniu, v ktorom sa podrobnejšie rozoberajú všeobecné koncepcie. Tým sa pomôže zabezpečiť jednotný prístup k problematike identifikácie látok v rámci priemyselných odvetví.

Usmernenie špecifické pre konkrétne odvetvie spolu s oficiálnym usmernením agentúry ECHA vám môže pomôcť pri správnej identifikácii látky a pri dosahovaní súladu s nariadením REACH, pokiaľ ide o identifikáciu látky.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)