Petroleum products

Ropné produkty , napríklad benzín, kerozín (palivo do prúdových motorov), motorová nafta, mazadlá, parafín a bitúmen sa vyrábajú zo surovej ropy pomocou rôznych rafinačných postupov vrátane destilácie, krakovania, izomerizácie, reformovania, alkylácie a hydrodesulfurizácie.

Rafinérie však využívajú rôzne spracovateľské závody, ktoré sú prevádzkované za rôznych podmienok. Chemické zloženie ropnej suroviny je tiež rôzne, takže typ a množstvo rôznych uhľovodíkov prítomných vo výstupných prúdoch z rovnakých výrobných procesov sa môžu meniť v rámci jednotlivých rafinérií, aj medzi rafinériami navzájom.

Ďalšiu pomoc môžete získať prostredníctvom Vedy pre životné prostredie pre európsky rafinérsky priemysel (CONCAWE).

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)