Complex inorganic pigments

Komplexné anorganické pigmenty (CIP) sú zvyčajne kryštály zmiešaných oxidov kovov, ktoré sú vyrobené procesom kalcinácie pri vysokej teplote. CIP majú definovanú kryštalickú štruktúru (napr. rutil a spinel). Variabilná kombinácia kovov a štruktúr poskytuje želané zafarbenie pigmentu.

Ďalšiu pomoc vám poskytne Eurocolour, odvetvová skupina Európskej rady pre chemický priemysel (CEFIC), a Konzorcium pre anorganické pigmenty.

Eurocolour uverejnil usmernenia k identifikácii komplexných anorganických farebných pigmentov (Complex Inorganic Coloured Pigments, CICP). Pri identifikácii komplexných anorganických farebných pigmentov postupujte podľa týchto usmernení.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)