Oleochemicals

Oleochemické látky sú vyrobené z rastlinných a živočíšnych olejov a tukov a/alebo petrochemických surovín.

Hlavný proces premeny živočíšnych a rastlinných olejov a tukov na oleochemické látky je hydrolýza, štiepenie prírodných triglyceridov na surový glycerín a surové zmiešané mastné kyseliny pod vplyvom vody, teploty a tlaku.

Mastné kyseliny sú hlavné oleochemické látky odvodené zo živočíšnych a rastlinných olejov a tukov.

Organizácia OECD uverejnila usmernenie k charakterizácii oleochemických látok na účely hodnotenia. Pri identifikácii oleochemických látok na účely plnenia povinností podľa nariadení REACH a CLP sa riaďte týmto usmernením.

Ďalšiu pomoc môžete získať prostredníctvom Európskej skupiny pre oleochemické látky a príbuzné výrobky (APAG), sektorovej skupiny Európskej rady pre chemický priemysel (CEFIC).

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)