Čo nie je látka?

Zmesi

Zmes je zmes alebo roztok zložený z dvoch alebo viacerých látok. Podľa právnych predpisov EÚ o chemických látkach sa zmesi nepovažujú za látky.


Schéma, ktorá znázorňuje vytvorenie zmesi
Keď sa chemické zlúčeniny A a B dajú dohromady a nezreagujú, nie je to látka, ale zmes.
 

Zmesi môžu byť:

 • šampóny a mydlá,
 • iné kozmetické výrobky,
 • detergenty a
 • farby.

Ak vyrábate alebo dovážate zmes, musíte registrovať každú jednotlivú látku vo vašej zmesi, ak ju vyrábate alebo dovážate v množstve jedna tona alebo viac ročne.

Ak ste formulátor, ktorý mieša jednotlivé látky na výrobu zmesi, nemusíte registrovať každú látku podľa nariadenia REACH, pokiaľ nie ste aj výrobcom alebo dovozcom jednotlivých látok nachádzajúcich sa v zmesi.

Výrobky

Môžete použiť látky na výrobu predmetov, ktoré majú konkrétny tvar, povrch alebo prevedenie. Keď konkrétny tvar, povrch alebo prevedenie určuje funkciu vo väčšej miere ako chemické zloženie, tieto predmety sa podľa právnych predpisov nazývajú výrobky.


Schéma znázorňujúca výrobu výrobku

Chemické zlúčeniny A a B sa dajú dohromady a vyrobí sa výrobok.

Výrobkami môžu byť:

 • ceruzky (pastelky),
 • bicykle,
 • gitary,
 • batérie,
 • tričká a
 • CD.

Ak vyrábate alebo dovážate výrobok, musíte registrovať každú jednotlivú látku vo výrobku:

 • ak látka je prítomná vo výrobku v množstvách väčších ako 1 tona ročne a
 • ak látka je určená na uvoľnenie za bežných alebo primerane predvídateľných podmienok použitia, napríklad tričko s vôňou.

Ak látka vo vašom výrobku už je registrovaná na rovnaké použitie, už ju nemusíte registrovať.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)