Hydrocarbon solvents

Látky uhľovodíkových rozpúšťadiel sa často získavajú z ropných surovín a obsahujú jednu alebo viac tried uhľovodíkov (napr. lineárne, rozvetvené alebo cyklické alkány a aromatické uhľovodíky).

Rozdiel medzi typmi uhľovodíkových rozpúšťadiel je spôsobený hlavne ich odlišnými triedami uhľovodíkov a rozložením dĺžky ich uhlíkových reťazcov. Rozloženie dĺžky uhlíkových reťazcov závisí od cieľového destilačného rozsahu konečného výrobku. Dĺžky uhlíkových reťazcov uhľovodíkových rozpúšťadiel obvykle predstavujú úzke úseky dĺžky uhľovodíkového reťazca v rozmedzí od viac ako C5 do menej ako C20. V dôsledku variability v zložení východiskových látok mnohé uhľovodíkové rozpúšťadlá spĺňajú definíciu látky UVCB.

Hlavný proces premeny ropnej suroviny na látky uhľovodíkových rozpúšťadiel je kombináciou rôznych spracovateľských krokov, ktoré môžu zahŕňať destiláciu suroviny, hydrodesulfurizáciu, ľahkú alebo ťažkú hydrogenáciu a napokon destiláciu a stripovanie ľahkých zložiek.

Ďalšiu pomoc môžete získať prostredníctvom Združenia výrobcov uhľovodíkových rozpúšťadiel (HSPA), odvetvovej skupiny Európskej rady pre chemický priemysel (CEFIC). 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)