Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Ukończ wniosek

Jeżeli mają Państwo silne argumenty, należy to wykazać, zapewniając przejrzystość i unikając niepotrzebnych zastrzeżeń dotyczących poufności w publicznych wersjach sprawozdań. Należy uzasadnić wszelkie informacje, które Państwa zdaniem mają charakter poufny. W przypadku usunięcia jakichkolwiek poufnych informacji handlowych w publicznej wersji sprawozdania informacje te powinny być zaznaczone na czerwono w wersji poufnej.

Po zakończeniu prac nad dokumentami należy utworzyć zestaw danych dotyczących substancji w IUCLID i załączyć do niego dokumenty. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku „Jak przygotować wniosek o udzielenie zezwolenia”.

Ukończ wniosek

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1