Serwis partnerów dla wnioskodawców

Firmy, konsorcja, stowarzyszenia przemysłowe i firmy konsultingowe mogą korzystać z serwisu partnerów dla wnioskodawców, aby znaleźć odpowiedniego partnera do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia. Również firmy mające potencjalne substancje zastępcze mogą korzystać z tego serwisu.

Z serwisu można korzystać na dwa sposoby:

  1. można znaleźć tożsamość i dane kontaktowe potencjalnego wnioskodawcy, informacje o substancjach, zastosowaniach, roli w łańcuchu dostaw i rodzaju poszukiwanej współpracy;
  2. można dodać informacje o sobie, tak aby inni mogli się z tobą skontaktować. Wszystkie przekazane w tej formie informacje zostaną udostępnione publicznie.

Korzystanie z serwisu jest ograniczone do substancji znajdujących się na liście substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV REACH) i substancji zalecanych do włączenia na tę listę.

Wyraź zainteresowanie

Fill in the webform 

Pobierz listę kontaktową

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z informacją prawną i akceptuję treść tej informacji oraz poniższego oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności.

Contact list [XLSX]

Zastrzeżenie prawne i warunki

Użytkownicy serwisu akceptują fakt, że ECHA jedynie przekazuje informacje. ECHA nie gwarantuje autentyczności ani poprawności przekazanych informacji. ECHA nie sprawdza również, czy przekazane informacje są aktualne. Przypominamy, że wpisania na listę nie należy rozumieć jako wyrażenia poparcia czy zapewnienia jakości przez ECHA w stosunku do wszelkich informacji czy usług oferowanych przez użytkowników tego serwisu. Użytkownicy wykorzystujący te informacje wyrażają zgodę na to, że ECHA nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, jakie może spowodować publikacja lub wykorzystanie tych informacji przez przekazującego informacje, użytkownika serwisu lub strony trzecie. Opublikowane informacje mogą zostać usunięte przez ECHA z własnej inicjatywy lub na wniosek przekazującego informacje przesłany na następujący adres e-mail: data-protection-officer (at) echa.europa.eu.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)