Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Zgłoś się do ECHA i poproś o sesję informacyjną poprzedzającą złożenie wniosku

Zgłoś się do ECHA najpóźniej osiem miesięcy przed planowaną datą złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia. Wysyłając zgłoszenie, należy wskazać substancję i przedstawić ogólny opis zastosowań, względem których będziesz ubiegać się o udzielenie zezwolenia.

 

Można również poprosić o organizację sesji informacyjnej poprzedzającej złożenie wniosku (ang. Pre-Submission Information Session, PSIS) z ECHA, aby móc zadać pytania szczególne dla danego przypadku, dotyczące kwestii regulacyjnych i proceduralnych związanych z wnioskiem. W przypadku zaakceptowania twojej prośby zostaniesz poproszony o dostarczenie ECHA przed sesją niektórych podstawowych informacji.

Wniosek o PSIS należy złożyć co najmniej dwa miesiące przed wnioskowanym terminem spotkania, a PSIS powinna się odbyć najpóźniej ok. sześć miesięcy przez złożeniem wniosku o przyznanie zezwolenia. 

W przypadku wspólnego składania wniosku dostępna będzie tylko jedna PSIS, przy czym sesja ta jest organizowana dla grupy wnioskodawców jako całości. 

Dowiedz się więcej i poproś o sesję informacyjną poprzedzającą złożenie wniosku

Zgłoś się do ECHA i poproś o sesję informacyjną poprzedzającą złożenie wniosku

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2