Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Sprawdź, jaki wpływ ma na Ciebie przyznanie zezwolenia

Aby dowiedzieć się, czy twoje przedsiębiorstwo podlega udzieleniu zezwolenia, musisz posiadać przegląd wszystkich swoich substancji i zastosowań.

Substancje, które określono jako substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC), ujęto w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV) i nie można ich stosować ani wprowadzać do obrotu po upływie określonej daty ostatecznej, chyba że zostało udzielone zezwolenie na zastosowanie lub zastosowanie takie podlega wyłączeniu.

Aby sprawdzić, czy udzielenie zezwolenia będzie miało wpływ na twoje przedsiębiorstwo, należy sprawdzić, czy którakolwiek z substancji, które stosujesz lub wprowadzasz do obrotu, jest ujęta w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń. Jeżeli twoje substancje są ujęte w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń, należy sprawdzić, czy twoje zastosowania nie podlegają zwolnieniu od udzielenia zezwolenia (przykłady zwolnionych zastosowań obejmują półprodukty oraz badania naukowe i rozwój). 

Sprawdź, jaki wpływ ma na Ciebie przyznanie zezwolenia

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2