Toelating van dezelfde biocide

Teneinde aan de behoeften van ondernemingen tegemoet te komen en hun administratieve belasting te verlichten, wordt bij de verordening inzake dezelfde biociden (Verordening (EU) nr. 414/2013, gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2016/1802) de mogelijkheid ingevoerd van beperktere toelatingen (dat wil zeggen in plaats van een biocidefamilie, een subset van een of meer "familieleden") of markten (dat wil zeggen in plaats van een uniale, een nationale toelating).

Het is mogelijk om toelating te verzoeken van een enkel product ("eenzelfde product"), dat identiek is aan een ander toegelaten biocide ("het referentieproduct") of waarvoor een aanvraag voor toelating is ingediend (het "toekomstige referentieproduct").

Dit kan gebeuren ongeacht of het verwante referentieproduct een enkel product is of een afzonderlijk product van een biocidefamilie.

Bovendien is het mogelijk al een nationale toelating aan te vragen op basis van een (toekomstig) referentieproduct met een uniale toelating (of waarvoor een uniale toelating is aangevraagd).

Deze verordening geldt ook voor producten die onder een vereenvoudigde toelatingsprocedure vallen.

Een (uniale, nationale of vereenvoudigde) aanvraag tot toelating voor eenzelfde biocidefamilie op basis van een (toekomstige) referentieproductfamilie is ook mogelijk.

De aanvraagprocedure voor eenzelfde biocide zal leiden tot een onafhankelijke toelating, maar met dezelfde vervaldatum als voor het referentieproduct (of biocidefamilie). Deze toelatingen krijgen een ander toelatingsnummer dan het referentieproduct en kunnen worden gewijzigd of doorgehaald los van het referentieproduct.

Aanvragen voor eenzelfde biocide moeten worden gedaan via R4BP 3, net zoals voor alle andere aanvragen onder de biocideverordening.

Informatie en instructies voor indiening en follow-up van de aanvraag voor toelating van eenzelfde biocide vindt u in de desbetreffende indieningshandboeken op de website van ECHA. Lees het hoofdstuk "Eenzelfde biocide" in de praktische gids voor meer informatie over de regelgeving.