Aineistoista peräisin olevien tietojen julkistaminen

ECHA julkaisee rekisteröintiasiakirjojen sisältämiä tietoja verkkosivustollaan. Näin tiedot ovat vapaasti kaikkien EU-kansalaisten käytettävissä, niin että heillä on mahdollisuus saada tietoja käyttämiensä kemikaalien mahdollisista riskeistä.

Julkaistut tiedot kattavat aineen tunnistetiedot; sen olennaisia ominaisuuksia ja vaaraprofiileja koskevien tutkimusten tulokset; ainepitoisuudet, joilla ei odoteta ilmenevän haittavaikutuksia ihmisten terveydelle tai ympäristölle; aineen luokituksen ja merkinnät; sekä ohjeet sen turvallisesta käytöstä.

ECHA julkaisee myös luokituksen ja merkintöjen kannalta olennaisen aineen puhtausasteen, kokonaistonnimääräalueen, (yksityiskohtaiset) tutkimusyhteenvedot, käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot sekä kauppanimen, ellei niitä määrätä luottamuksellisiksi.

Tietyissä olosuhteissa IUPAC-nimi voidaan määrätä luottamukselliseksi. Näissä tapauksissa rekisteröijän on annettava aineelle julkinen nimi, jota ECHA voi käyttää tiedonjakotarkoituksiin.

Ennen asiakirja-aineistojen toimittamista rekisteröijillä on mahdollisuus pyytää, että tietyt tiedot pidetään luottamuksellisina; heillä on myös mahdollisuus tarkistaa, mitkä tiedot tulevat olemaan julkisesti saatavilla. Luottamuksellisuutta voidaan anoa vain rajoitetulle tietokokonaisuudelle ja se edellyttää perusteluja, jotka ECHA arvioi. Mikäli ECHA hylkää luottamuksellisuuspyynnöt, rekisteröijä voi tietyn ajanjakson kuluessa pyytää virastoa tarkistamaan hylkäyspäätöksen. 

Käytännön neuvoja siitä, mitä rekisteröintiasiakirjatietoja ECHA:n verkkosivustolla voidaan julkaista, miten tiettyjä tietoja voidaan pyytää käsiteltäviksi luottamuksellisina ja miten aineelle johdetaan julkinen nimi, on oppaassa Tietojen jakaminen ja salassapito REACH-asetuksen mukaan. Ennen asiakirja-aineiston toimittamista rekisteröijillä on myös mahdollisuus katsoa IUCLIDin tiedonjaon esikatselutoimintoa nähdäkseen, mitä tietoja saatetaan julkaista kemikaaliviraston verkkosivulla.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)