Tiedustelu

Muun kuin vaiheittain rekisteröitävän aineen (uuden aineen) tai sellaisen vaiheittain rekisteröitävän aineen (nykyisen aineen), jota ei ole esirekisteröity, rekisteröimistä suunnittelevilla yrityksillä on velvollisuus tarkistaa ECHA:lta, onko aineesta jo toimitettu rekisteröinti.

ECHA:lle tulee vastaavasti ilmoittaa tiedustelun välityksellä lisätiedot, joilla rekisteröintiä on päivitettävä tonnimäärien lisääntymisen seurauksena. Jos rekisteröinnin päivittämistä varten ei kuitenkaan vaadita lisätietoja, tiedustelua ei tule toimittaa.

Vaiheittain rekisteröitävän aineen rekisteröintiä suunnittelevia yrityksiä kehotetaan tarkistamaan, voivatko ne yhä esirekisteröidä aineen ja siten hyötyä pidennetyistä rekisteröinnin määräajoista.

Tiedusteluaineisto

Tiedustelun lähettämistä varten mahdollisten rekisteröijien täytyy laatia tiedusteluaineisto sähköisessä muodossa. Tiedusteluaineistoa laadittaessa huomiota tulee kiinnittää erityisesti aineen tunnistetietoihin. Näiden tietojen tulee kuvata selkeästi valmistettua tai maahantuotua ainetta.

Mahdollisten rekisteröijien on odotettava vastausta tiedusteluunsa ennen rekisteröinnin toimittamista tai selkärankaisilla eläimillä tehtävien eläinkokeiden aloittamista. ECHA tarkastelee aineen tunnistetietoja selvittääkseen, mitkä yritykset ovat aikaisemmin rekisteröineet saman aineen tai toimittaneet siitä tiedustelun, sekä saattaa asianomaiset yritykset yhteyteen toistensa kanssa tietojen yhteiskäyttöä ja yhteisen rekisteröinnin toimittamista varten. ECHA toimittaa lisäksi tiedustelun toimittaneelle yritykselle luettelon sen käytössä olevista yksityiskohtaisista tutkimusyhteenvedoista. 

Tiedustelun yhteydessä toimitettuja tietoja ei julkaista.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)