Tietojen yhteiskäyttöä koskevat kiistat

Yhteisrekisteröinnin osapuolten on pyrittävä kaikin keinoin varmistamaan, että tietojen yhteiskäytöstä aiheutuvat kustannukset määritetään tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla.

Viimeisenä keinona, jos sopimukseen ei päästä, tuleva rekisteröijä voi ilmoittaa tietojen yhteiskäyttöä koskevasta kiistasta ECHA:lle. Tietojen yhteiskäyttöä koskevaan kiistaan liittyvä menettely on maksuton ja kiista voidaan käsitellä ilman lakiapua.

Kun tuleva rekisteröijä ilmoittaa tietojen yhteiskäyttöä koskevasta kiistasta, tämän on toimitettava asiakirjanäyttö, joka osoittaa, miten osapuolet ovat pyrkineet sopimukseen.

Yhtäläisen kohtelun ja kuulemisoikeuden varmistamiseksi ECHA pyytää myös toista osapuolta toimittamaan asiakirjanäytön.

ECHA arvioi osapuolten yritykset tietojen yhteiskäyttöä ja sen kustannuksia koskevan sopimuksen saavuttamiseksi. Tämä arvio perustuu yksinomaan osapuolten käymiin neuvotteluihin, mikä tarkoittaa kaikkea dokumentoitua viestintää osapuolten välillä.

Arvioinnin jälkeen ECHA antaa päätöksen, jossa tulevalle rekisteröijälle joko annetaan lupa viitata pyydettyihin tietoihin tai jossa molempia osapuolia pyydetään jatkamaan neuvotteluja. ECHA:n kiistoja koskevien päätösten ei-luottamukselliset versiot julkaistaan verkossa.

Tietojen yhteiskäyttöön liittyviä kiistoja koskevista päätöksistä voidaan valittaa valituslautakuntaan kolmen kuukauden sisällä.

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)