Tietojen yhteiskäyttö

Vaatimus tietojen yhteiskäytöstä, joka koskee EU:hun tuotavia ja EU:ssa valmistettavia, markkinoille saatettavia ja käytettäviä aineita, on keskeinen osa REACH-asetusta. Näin toimimalla saman aineen rekisteröijät voivat vähentää rekisteröintikustannuksia ja välttää tarpeetonta testausta erityisesti selkärankaisilla. Tutkimustulokset, jotka sisältävät selkärankaisilla tehtyjä testejä, pitää jakaa rekisteröijien kesken, jotta vältetään päällekkäistä testausta. Selkärankaisilla tehtäviä tutkimuksia ei saa uusia.

Tutkimustulokset, jotka eivät sisällä selkärankaisilla tehtyjä testejä, tulisi myös jakaa rekisteröintikustannusten vähentämiseksi.

Tietojen yhteiskäytöstä on sovittava ennen yhteisrekisteröintiä, kun useampi kuin yksi yritys valmistaa tai tuo ainetta.

Tietojen yhteiskäytölle on kaksi mekanismia:

  • tietojenvaihtofoorumit (SIEFit), joita käytetään, kun kyseessä ovat esirekisteröidyt, vaiheittain rekisteröitävät (sisämarkkinoilla jo olevat) aineet
  • tiedustelu, jota käytetään, kun kyseessä ovat muut kuin vaiheittain rekisteröitävät (uudet) aineet sekä sellaiset vaiheittain rekisteröitävät aineet, joita ei ole esirekisteröity.

Yhteisrekisteröinnin osapuolten on pyrittävä kaikin keinoin varmistamaan, että yhteisrekisteröinnin edellyttämästä tietojen yhteiskäytöstä aiheutuvat kustannukset määritetään tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla. Kaikkien osapuolten on täytettävä tietojen yhteiskäyttöä ja yhteistoimitusta koskevat velvollisuutensa ajoissa. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen, ECHA voi auttaa tietojen yhteiskäyttöä koskevien kiistojen selvittämisessä. Tätä mahdollisuutta tulisi kuitenkin käyttää viimeisenä keinona.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)