PPORD-vapautus

REACH-asetuksen mukaisesti alle yhden tonnin vuodessa valmistettavia tai tuotavia aineita ei tarvitse rekisteröidä.

Innovoinnin lisäkannustukseksi aineet, joita käytetään tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä (SR&D) alle tonni vuodessa, on myös vapautettu lupamenettelyistä ja rajoituksista.

Aineet, joita käytetään yli tonni vuodessa tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä (PPORD), voidaan myös vapauttaa rekisteröimisvelvollisuudesta viideksi vuodeksi. Tästä edusta hyötyminen edellyttää PPORD-ilmoituksen toimittamista ECHA:lle.

PPORD-ilmoitukseen yhtiöiden on sisällytettävä:

  • aineen tunnistetiedot,
  • sen luokitus,
  • PPORD-ohjelmaan liittyvät tiedot ja
  • aineen valmistettavaksi tai tuotavaksi odotettu määrä viiden vuoden vapautusjakson aikana.

ECHA arvioi PPORD-ilmoituksen ja voi asettaa ehtoja PPORD-vapautukselle. Aineen valmistajan tai tuojan on noudatettava asetettuja ehtoja ja ilmoitettava niistä PPORD-toiminnassa mukana oleville, asiaankuuluville asiakkaille.

Jos PPORD-toiminnassa käytettävä aine on rajoituksen tai lupamenettelyn alainen, vastaavat päätökset määrittävät, miten ne koskevat PPORD-toimintaa. Niissä määritetään myös aineen maksimimäärät, joiden osalta voidaan hyötyä PPORD-vapautuksesta.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)