Rekisteröinti

Yritykset ovat velvollisia keräämään tietoja sellaisten aineiden ominaisuuksista ja käyttötavoista, joita ne valmistavat tai tuovat maahan yli yhden tonnin vuodessa. Niiden on myös arvioitava aineeseen liittyvät vaarat ja mahdolliset riskit.

Nämä tiedot ilmoitetaan kemikaalivirastolle rekisteröintiaineistossa, joka sisältää vaaratiedot ja tarvittaessa arvion riskeistä, joita aineen käyttö voi aiheuttaa, sekä tiedot siitä, miten näitä riskejä voidaan hallita.

Rekisteröinti koskee aineita sellaisenaan sekä seoksissa ja tietyissä tapauksissa myös esineissä olevia aineita. Kemikaalit, joita jo säännellään muulla lainsäädännöllä, kuten lääkkeet ja radioaktiiviset aineet, on vapautettu REACH-asetuksen vaatimusten noudattamisesta joko osittain tai kokonaan.

Rekisteröinti perustuu ”yksi aine, yksi rekisteröinti” -periaatteeseen. Tämä tarkoittaa, että saman aineen valmistajien ja maahantuojien on tehtävä aineen rekisteröinti yhdessä. Toimitettavien analyysi- ja spektritietojen pitää olla yhdenmukaiset ja riittävät, jotta aineen tunnistetiedot voidaan vahvistaa.

Aineen rekisteröinnistä peritään yleensä maksu.

 

Rekisteröitävät aineet
 
Aineiden mahdollisten valmistajien tai maahantuojien on lähettävä kemikaalivirastolle tiedustelu ja rekisteröitävä aine, ennen kuin ne voivat alkaa valmistaa tai tuoda ainetta maahan.
 
Kaikki vaarallisia aineita koskevan direktiivin mukaisesti ilmoitetut aineet (NONS-ilmoitukset) katsotaan rekisteröidyksi REACH-asetuksen mukaisesti, ja ECHA on merkinnyt rekisteröintinumerot kaikkiin ilmoituksiin.

 

Kenen on rekisteröitävä aine?

Toimijan on rekisteröitävä aine, jos se on

  • EU:ssa toimiva valmistaja ja maahantuoja, joka valmistaa tai tuo maahan aineita sellaisinaan tai seoksen osana
  • sellaisten esineiden EU:ssa toimiva valmistaja tai maahantuoja, jotka täyttävät ehdot, jotka esitetään esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevissa ohjeissa
  • EU:ssa toimiva ”ainoa edustaja”, jonka EU:n ulkopuolinen valmistaja, sekoittaja tai esineen tuottaja on nimennyt hoitamaan maahantuojien rekisteröintivelvollisuudet.

 

 

Asiaan liittyviä linkkejä