Какво да направите ако не сте посочили правилно размера на дружеството

Следвайте тези указания, ако установите, че сте посочили в REACH-IT неправилна категория за големината на вашето дружество (или дружеството, което представлявате като изключителен представител) и че сте потвърдили тази неправилна категория за МСП при подаване на регистрации, актуализации или нотификации:

Преди стартирането на процедурата за проверка на МСП от ЕСНА

Image

Уведомете ECHA за некоректното посочване на категорията на големината на дружеството, като попълните „Формуляр за контакт със звеното за компютърна поддръжка". След като въведете данните си за контакт, моля, изберете опцията за тема „Имам въпрос относно подаването на досие в ECHA … ", попълнете задължителните полета и посочете правилния номер на подаването. Уверете се, че декларирате правилната големина на дружеството. Ако имате няколко подавания, посочете всички тези, върху които оказва влияние тази актуализация на категорията на големината.

Формуляр за контакт със звеното за компютърна поддръжка на ECHA:

 
Image

След като уведомите ECHA за неправилната категория на големината на дружеството, както е посочено в точка 1 по-горе, ще получите съобщение, последвано от нова фактура(и), в профила си в REACH-IT. Моля, заплатете новата фактура(и), съответстваща на коригираната големина на дружеството, в рамките на крайния срок, посочен върху нея(тях).

 

Ако изпълните горните указания, можете да избегнете събирането на административната такса. ECHA не събира административна такса, когато регистрантите поправят неправилно декларираната категория за големината, като пишат на Агенцията преди стартирането на процедурата за проверка на МСП от ЕСНА.

Важно: Актуализирането на профила на дружеството в REACH-IT не е достатъчно за избягване на административната такса.

Не забравяйте, че след като ECHA се е свързала с вас, за да провери декларираната категория на МСП, ще ви бъде събрана административна такса, в допълнение на разликата до правилната такса, отговаряща на коригираната категория за големината на дружеството, за всички подавания, обхванати от процедурата за проверка на МСП, при положение, че при тази проверка се установи, че категорията на големината на дружеството е по-голяма от посочената по време на подаването(ията).

Препоръчва се по всяко време да поддържате актуален профила в REACH-IT на вашето дружество или на това, което представлявате в качеството си на изключителен представител, за да се избегнат грешни фактури за бъдещи подавания.

След стартирането на процедурата за проверка на МСП от ЕСНА

Щом ECHA се свърже с вас, за да провери декларираната категория на МСП, ще ви бъде събрана административна такса, в случай че при проверката за МСП се установи, че категорията на големината на дружеството е по-голяма от посочената по време на подаването(ията). В допълнение ще ви бъде фактурирана разликата до пълните такси, които съответстват на правилната категория на големината на дружеството за всяко подаване(ия), обхванати от процедурата за проверка на МСП.

Въпреки това, в съответствие с изменения в решението на Управителния съвет на ECHA MB/D/29/2010, относно класификацията на услуги, за които се събират такси, както е въведено от решение на Управителния съвет MB/21/2012/D, дружества, които правилно са коригирали големината си, след като първо ECHA е влязла във връзка с тях, могат да се възползват от 50 процента намаление на приложимата административна такса. Следователно, в случай че получите писмо от ECHA относно стартирането на процедурата за проверка на МСП и установите, че сте декларирали и потвърдили неправилно големината на вашето дружество, моля, изпълнете следното, за да се възползвате от намалението:

Image

Декларирайте правилната големина на дружеството, като попълните Декларация за неправилна големина (приложена към писмото на ECHA за започването на проверка дали вашето дружество има право на намаление на таксите за МСП).

 
Image
Изпратете на ЕСНА надлежно попълнената и подписана декларация за неправилна големина в рамките на 21 календарни дни, считано от датата на горепосоченото писмо, чрез имейл до sme-verification (at) echa.europa.eu или чрез обикновена поща, или с куриер на следния адрес:


ECHA, A3 Unit
SME verification,
P.O. Box 400
FI-00121 Helsinki

 
Image

В допълнение, ако актуализирате големината на дружеството си до не-МСП (голяма), не е необходимо да предоставяте на ECHA никакви допълнителни документи освен надлежно попълнената декларация за неправилна големина на дружеството. Ако обаче след тази декларация актуализираната големина на дружеството продължава да бъде в категориите на МСП (т.е. актуализиране от категория микро до малка, от микро до средна или от малка до средна големина), трябва да изпратите документи, показващи актуализирания статус на МСП.

 

Моля, имайте предвид, че ако подадете декларацията за неправилна големина на дружеството след изтичането на срока, зададен от ECHA, няма да отговаряте на условията за намаление с 50 процента на административната такса.

Препоръчва се по всяко време да поддържате актуален профила в REACH-IT на вашето дружество или на това, което представлявате в качеството си на изключителен представител, за да се избегнат грешни фактури за бъдещи подавания.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)