Такси за МСП съгласно REACH и CLP

Преди да декларирате, че вашето дружество е МСП, запознайте се със съответната дефиниция на ЕС. Препоръката на Комисията 2003/361/EО е единствената автентична основа за определяне на условията по отношение на квалифицирането като микро, малко или средно предприятие.

За изключителните представители: подходящата оценка дали е приложимо намалението на таксата за МСП трябва да се направи на основа на съответните данни за предприятието, представлявано от изключителен предсташител, включително съответната информация от свързаните или партниращи си с това предприятие дружества, в съответствие с Препоръката на Комисията.

Важно е това да се извърши правилно. Ако декларирате погрешно големината на вашето дружество, ще трябва да заплатите административна глоба и разликата до правилната такса. Не забравяйте, че вие, регистрантът, носите цялата отговорност за точността и достоверността на информацията, предоставена по време на процеса на подаване на досието в REACH-IT. Агенцията не поема никаква отговорност за точността на съветите, дадени от трети страни, във връзка с определянето на големината на вашето дружество или на това, което представлявате в качеството си на изключителен представител.

Как да определим категорията на големината на дружеството

Подробни инструкции за оценката на категорията на големината на дружеството.

Още

Какво да правите, ако сте посочили неправилно категорията на големината на МСП?

Ако сте посочили неправилна категория за големината на дружеството в REACH-IT, прочетете следните указания за това как да информирате ЕСНА.

Още

 

Проверка на МСП

ECHA поема отговорността да провери големината на дружествата, които заявяват, че отговарят на условията за намаление на таксата за МСП, за да се осигури честна конкуренция.

Още

Административни глоби

Съгласно процедурата за проверка на декларираната категория за големината на MСП, ECHA събира административна глоба от всеки регистрант, който неправомерно е претендирал, че има право на намаление на таксата.

Още

 

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)