Административни такси

Въз основа на Регламента за таксите (ЕО) № 340/2008, когато физическо или юридическо лице е претендирало, че има право на намаление на таксата и е заплатило намалена такса, но не може да докаже, че има право на това, ECHA събира разликата до пълната такса, приложима за категорията според действителната големина на дружеството, както и административна такса, определена с Решение MB/D/29/2010 на Управителния съвет, изменено с Решение MB/21/2012/D на Управителния съвет и Решение MB/14/2015 на Управителния съвет.

Административните такси са следните:

Големина на дружеството

Административна такса

Големи (които не са МСП)
Ако голямо (което не е МСП) предприятие неправомерно претендира, че е МСП

19 900 € или 2,5 пъти финансовата изгода*, което от двете е по-малко 

Средни
Ако средно по големина предприятие неправомерно претендира, че е малко или микродружество

13 900 € или 2,5 пъти финансовата изгода*, което от двете е по-малко 

Малки
Ако малко предприятие неправомерно претендира, че е микродружество

7 960 € или 2,5 пъти финансовата изгода, което от двете е по-малко 

 

*Финансовата изгода е разликата между намалените такси за МСП, платени неправомерно, и таксите, приложими за категорията според действителната големина на дружеството.

Направете справка в раздела „Какво да правите, ако сте посочили неправилно категорията за големината на МСП“ за указания относно:

Изображениеажениеажениеажение

Избягването на административна такса в случаите, когато сте информирали погрешно ECHA относно категорията на предприятието, но ECHA все още не се е обръщала към вас, за да провери категорията на големината на вашето дружество или на дружеството, което представлявате като изключителен представител.

 
Изображениеажениеажениеажение
Възползването от 50-процентно намаление на административната такса в случаите, когато сте информирали погрешно ECHA относно категорията на предприятието и ECHA вече се е обръщала към вас, за да провери категорията на големината на вашето дружество или на дружеството, което представлявате като изключителен представител.

 

Какво да правите, ако сте посочили неправилно категорията на големината на МСП

 

 

 

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)