Идентифициране на вещества

Дружествата трябва ясно да идентифицират веществата, които произвеждат или внасят. Това дава възможност на дружествата да регистрират едно и също вещество съвместно, следвайки принципа „едно вещество — една регистрация“ съгласно REACH.
 

Пояснете за какво се регистрирате — водещ регистрант
  • Докладвайте граничния състав на регистрираното вещество от името на всички членове регистранти. Ако съществуват големи разлики в състава или ако съставите имат различни класификации, трябва да докладвате повече от един граничен състав.
  • Предоставете информация за материала за изпитване във всеки запис на изследване на крайната точка в IUCLID.
  • Докладвайте информацията за изпитваните материали от името на всички членове регистранти. Трябва да бъдат включени идентичността на съставките или групите съставки, както и техните стойности на концентрация за всеки изпитван материал, използван за генериране на данните за информационните изисквания, изброени в приложения VII—XI към REACH.
  • Докладвайте всички параметри на характеризиране, специфични за наноформите или наборите от подобни наноформи, ако регистрирате наноформи на дадено вещество.

Същият съвет се прилага, ако сте единственият регистрант за вашето вещество.

Като член на съвместно подаване, уверете се, че съставът на правния субект за вашето вещество е в границите, посочени в досието на водещия регистрант.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)