Skip to Content
Skip to Content

Препоръки към регистрантите

Препоръки към регистрантите

Всички регистранти по REACH се насърчават проактивно да актуализират и проверяват информацията, с която разполагат, за да се подобри качеството на регистрационните им досиета. Следните препоръки се основават на констатациите на ECHA от оценките и са в изпълнение на задължението на ECHA да публикува препоръки от оценките съгласно член 54 от Регламента REACH.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2