Označevanje in pakiranje

ko so bile opredeljene nevarne lastnosti snovi ali zmesi jih je treba ustrezno razvrstiti.

Proizvajalci, uvozniki, nadaljnji uporabniki in distributerji ter proizvajalci in uvozniki nekaterih posebnih izdelkov morajo ugotovljene nevarnosti sporočiti drugim udeležencem dobavne verige, tudi potrošnikom.

To se naredi z označevanjem snovi ali zmesi v skladu z uredbo CLP pred dajanjem v promet, če:

  • je snov ali zmes razvrščena kot nevarna,
  • vsebuje zmes eno ali več snovi, razvrščenih kot nevarne nad določenim pragom,
  • ima izdelek eksplozivne lastnosti.

Uredba CLP določa vsebino etikete in razporeditev različnih elementov etikete. Etikete morajo biti trdno pritrjene na eno ali več površin embalaže in morajo vsebovati:

  • ime, naslov in telefonsko številko dobavitelja,
  • nominalno količina snovi ali zmesi v embalaži, ki je na voljo za splošno uporabo, razen če je ta količina navedena drugje na embalaži,
  • identifikatorje izdelka,
  • po potrebi piktograme za nevarnost, opozorilne besede, stavke za nevarnost, previdnostne stavke in dodatne informacije, ki jih zahteva druga zakonodaja.

Uredba CLP določa splošne zahteve za označevanje, da se zagotovi varna uporaba in dobava nevarnih snovi in zmesi. Nekatera odstopanja od označevanja veljajo na primer za snovi in zmesi v embalaži, ki je majhna (običajno manj kot 125 ml) ali jo je težko označiti. Drugi primeri so navedeni v oddelku 1.3 Priloge I k uredbi CLP. Odstopanja dobavitelju omogočajo izpustitev stavkov za nevarnost in/ali previdnostnih stavkov ali piktogramov iz elementov etikete, ki se običajno zahtevajo v skladu z uredbo CLP.

Embalaža nevarne kemikalije mora biti oblikovana, izdelana in zaprta tako, da vsebina iz nje ne more uhajati. Materiali, iz katerih je embalaža, morajo biti vzdržljivi in trdni ter odporni na vsebino embalaže. Zamenljiva zapirala morajo omogočati večkratno ponovno zapiranje, ne da bi pri tem vsebina uhajala iz embalaže.

Embalaža, ki vsebuje nevarno snov ali zmes, dobavljeno za splošno uporabo, ne sme privlačiti otrok ali spodbujati njihove radovednosti ali zavajati potrošnikov. Embalaža ne sme imeti podobnega videza ali oblike, ki se uporablja za živila, živalsko krmo, zdravila ali kozmetične izdelke.

Zapirala, varna za otroke, in otipna opozorila

Uporabiti je treba zapirala, varna za otroke, in/ali otipna opozorila za nevarnost, če se snovi ali zmesi dobavlja za splošno uporabo in predstavljajo določeno nevarnost ali če izdelek vsebuje metanol ali diklorometan. Pregled različnih nevarnosti, zaradi katerih se uporablja ta obveznost, je na voljo na strani „Posebni primeri označevanja in pakiranja“, povezava nanjo pa je tudi na tej strani.

Podrobnejše smernice o zahtevah glede označevanja in pakiranja so na voljo v Smernicah za označevanje in pakiranje v skladu z uredbo CLP.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)