Kviz o CLP

Razvrščanje in označevanje kemikalij se spreminja! Novi piktogrami z belim ozadjem bodo v EU nadomestili oranžne.

Izdelki, označeni s temi piktogrami, so lahko nevarni, če se z njimi ne ravna pravilno. Za zagotovitev varne uporabe si zapomnite pomen oznak in preberite navodila.
 

Rešite tale kviz.

Preverite, kako dobro poznate simbole.

Prepoznajte oznake.

Ostanite varni!
 

Categories Display