Alternativno kemijsko ime v zmeseh

Dobavitelji, ki ne želijo razkriti celotne sestave zmesi na etiketi ali v varnostnem listu, lahko zaprosijo za uporabo alternativnega kemijskega imena za snov, da zaščitijo zaupno naravo svoje dejavnosti in zlasti svoje pravice intelektualne lastnine.

Do 1. junija 2015 morajo predložiti prošnje agenciji ECHA ali pristojnemu organu, odvisno od tega, ali je zmes razvrščena in označena v skladu z uredbo CLP ali predhodno zakonodajo (Direktivo o nevarnih pripravkih).

Prošnje na podlagi uredbe CLP

Prošnje na podlagi meril razvrščanja iz uredbe CLP je treba predložiti agenciji ECHA in ne pristojnemu organu. Vse prošnje za alternativna kemijska imena, ki jih agencija ECHA odobri, bodo veljavne v vseh državah članicah EU. To alternativno kemijsko ime je mogoče namesto imena snovi uporabiti na etiketi in v varnostnem listu zmesi.

Alternativno kemijsko ime je mogoče odobriti le v naslednjih primerih:

  • za snov ni bila določena mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu na ravni Skupnosti;
  • uporaba alternativnega imena je v skladu s potrebo po zagotovitvi zadostnih informacij za sprejetje potrebnih previdnostnih ukrepov za zdravju neškodljivo in varno uporabo na delovnem mestu, poleg tega je mogoče nadzorovati tveganja, ki izhajajo iz uporabe snovi;
  • snov je razvrščena le v določene razrede nevarnosti (oddelek 1.4.1 Priloge III k uredbi CLP).

Za prošnje za uporabo alternativnega kemijskega imena na podlagi uredbe CLP je treba plačati pristojbino. Pristojbina je na splošno odvisna od velikosti podjetja in števila zmesi v prošnji.

Pravna podlaga

(člen 24 uredbe CLP in oddelek 1.4.1 Priloge I k uredbi CLP)

Prošnje na podlagi Direktive o nevarnih pripravkih

Prošnje na podlagi meril razvrščanja iz Direktive o nevarnih pripravkih je treba predložiti pristojnemu organu v eni od držav članic EU, v kateri je snov dana v promet. Če pristojni organ odobri alternativno ime pred 1. junijem 2015, ga je mogoče uporabljati v zmeseh, navedenih v odobritvi, tudi po 1. juniju 2015.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)