Administratívne poplatky

Na základe nariadenia o poplatkoch (ES) č. 340/2008, keď fyzická alebo právnická osoba uviedla, že má nárok na znížený poplatok a zaplatila znížený poplatok, ale nemôže preukázať, že má na takéto zníženie nárok, agentúra ECHA si účtuje rozdiel oproti plnej sume poplatku za správnu kategóriu veľkosti podniku, ako aj administratívny poplatok, ktorý bol vymedzený v rozhodnutí riadiacej rady MB/D/29/2010, v znení zmien rozhodnutia správnej rady MB/21/2012/D a rozhodnutia správnej rady MB/14/2015.

Administratívne poplatky sú takéto:

Veľkosť podniku

Administratívny poplatok

Veľký (iný ako MSP)
Ak veľký (iný ako MSP) podnik nesprávne uvedie, že je MSP

19 900 EUR alebo 2,5-násobok finančného prospechu* podľa toho, ktorá suma je nižšia 

Stredný
Ak stredne veľký podnik nesprávne uvedie, že je malý podnik alebo mikropodnik

13 900 EUR alebo 2,5-násobok finančného prospechu* podľa toho, ktorá suma je nižšia 

Malý
Ak malý podnik nesprávne uvedie, že je mikropodnik

7 960 EUR alebo 2,5-násobok finančného prospechu* podľa toho, ktorá suma je nižšia 

 

*Finančný prospech je rozdiel medzi nesprávne zaplatenými zníženými poplatkami za MSP a poplatkami, ktoré sa majú zaplatiť za správnu kategóriu veľkosti podniku.

V časti Čo urobiť, ak ste nesprávne uviedli kategóriu veľkosti podniku nájdete návod, ako treba postupovať, ak:

Obrázokok

sa chcete vyhnúť administratívnemu poplatku v prípade, že ste agentúru ECHA nesprávne informovali o kategórii veľkosti vášho podniku, ale agentúra ECHA váš podnik ani podnik, ktorý zastupujete ako výhradný zástupca, zatiaľ neoslovila v súvislosti s overením kategórie veľkosti vášho podniku.

 
Obrázokok
chcete využiť 50-percentné zníženie administratívneho poplatku v prípade, že ste agentúru ECHA nesprávne informovali o kategórii veľkosti vášho podniku a agentúra ECHA váš podnik alebo podnik, ktorý zastupujete ako výhradný zástupca, už oslovila v súvislosti s overením kategórie veľkosti vášho podniku.

 

Čo urobiť, ak ste nesprávne uviedli kategóriu veľkosti MSP

 

 

 

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)