Poplatky vzťahujúce sa na MSP podľa nariadení REACH a CLP

Predtým ako uvediete svoj podnik ako MSP, oboznámte sa s príslušnou EÚ definíciou. Na stanovenie podmienok týkajúcich sa klasifikácie podnikov ako mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik je jediným spoľahlivým podkladom odporúčanie Komisie 2003/361/ES.

Relevantné posúdenie, či sa môže uplatniť znížený poplatok pre MSP, v prípade výhradných zástupcov určujú príslušné údaje o podniku, ktorý zastupuje výhradný zástupca vrátane príslušných informácií od pridružených a partnerských podnikov tohto podniku v súlade s odporúčaním Komisie.

Je dôležité získať toto právo. Ak nesprávne uvediete veľkosť vášho podniku, budete musieť zaplatiť administratívny poplatok a vyrovnávací poplatok vo výške zodpovedajúcej skutočnej veľkosti podniku. Pripomíname, že ako registrujúci nesiete plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť informácií predložených v procese predkladania dokumentácie v systéme REACH-IT. Agentúra nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť informácií poskytnutých tretími stranami v súvislosti s určovaním veľkosti vášho podniku alebo veľkosti podniku, ktorý zastupujete ako výhradný zástupca.

Ako určiť kategóriu veľkosti podniku

Pokyny týkajúce sa posudzovania kategórie veľkosti podniku v jednotlivých krokoch.

Viac

Čo urobiť, ak ste nesprávne uviedli kategóriu veľkosti MSP

Ak ste v systéme REACH-IT uviedli nesprávnu kategóriu veľkosti podniku, prečítajte si nasledujúce pokyny, ako o tom informovať agentúru ECHA.

Viac

 

Overenie MSP

Agentúra ECHA má povinnosť skontrolovať veľkosť podnikov, ktoré uvádzajú, že majú právo na znížené poplatky vzťahujúce sa na MSP na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže.

Viac

Administratívne poplatky

Na základe postupu overovania uvedenej kategórie veľkosti MSP agentúra ECHA bude účtovať administratívny poplatok ktorémukoľvek registrujúcemu, ktorý nesprávne uviedol, že má právo na zníženie poplatku.

Viac

 

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)