Ce să faceţi dacă aţi indicat greşit categoria de mărime a întreprinderii

Urmați aceste instrucțiuni dacă vă dați seama că ați indicat greşit în REACH-IT categoria de mărime a întreprinderii dumneavoastră (sau a întreprinderii pe care o reprezentați în calitate de reprezentant unic) și că ați confirmat categoria IMM incorectă atunci când ați transmis înregistrări, actualizări sau notificări:

Înainte de inițierea procedurii de verificare a IMM-urilor de către ECHA

Image

Informați ECHA cu privire la faptul că aţi indicat o categorie incorectă de mărime a întreprinderii, prin completarea formularului de contact al biroului de asistență tehnică. După ce ați introdus datele de contact, vă rugăm să alegeți opțiunea „I have a question related to the dossier submission to ECHA..." [Am o întrebare legată de transmiterea dosarului la ECHA...], completați câmpurile obligatorii și precizați numărul corect de depunere. Asigurați-vă că de data aceasta aţi declarat mărimea corectă a întreprinderii. Dacă ați transmis mai multe dosare, precizați-le pe toate cele afectate de actualizarea categoriei de mărime.

Formularul de contact al biroului de asistență ECHA

 
Image

După ce ați informat ECHA despre categoria incorectă de mărime a întreprinderii în conformitate cu punctul 1 de mai sus, veți primi o comunicare urmată de una sau mai multe facturi noi prin intermediul contului dumneavoastră REACH-IT. Vă rugăm să achitați noua factură (noile facturi) corespunzătoare datelor actualizate privind mărimea întreprinderii până la data scadenței indicată pe noua factură (noile facturi).

 

Dacă procedați conform instrucțiunilor de mai sus, puteți evita perceperea unei taxe administrative. ECHA nu percepe taxe administrative în cazul în care solicitanții înregistrărilor rectifică în scris declarațiile incorecte referitoare la categoria de mărime înainte de inițierea procedurii de verificare a IMM-urilor de către ECHA.

Important: Actualizarea profilului societății în REACH-IT nu este suficientă pentru evitarea taxei administrative.

Rețineți că, odată ce ați fost contactat de către ECHA pentru verificarea categoriei IMM declarate, pentru toate dosarele depuse care fac obiectul procedurii de verificare a IMM-urilor se va percepe și o taxă administrativă, pe lângă diferența până la taxa corespunzătoare categoriei de mărime actualizate, dacă în urma verificărilor se constată că întreprinderea se încadrează într-o categorie de mărime superioară celei indicate la momentul transmiterii dosarului (dosarelor).

Se recomandă să actualizați permanent în REACH-IT profilul întreprinderii dumneavoastră sau al întreprinderii pe care o reprezentați în calitate de reprezentant unic, pentru a evita facturarea incorectă a depunerilor viitoare.

După inițierea procedurii de verificare a IMM-urilor de către ECHA

De îndată ce ECHA v-a contactat pentru verificarea categoriei IMM declarate, se va percepe o taxă administrativă în cazul în care rezultatele verificării arată că întreprinderea se încadrează într-o categorie de mărime superioară celei indicate la momentul transmiterii dosarului (dosarelor). În plus, vi se va factura diferența față de taxa integrală care corespunde categoriei corecte de mărime a tuturor întreprinderilor din dosarele care fac obiectul procedurii de verificare a IMM-urilor.

Însă, conform modificărilor aduse Deciziei MB/D/29/2010 a Consiliului de administrație al ECHA privind clasificarea serviciilor pentru care se percep taxe, introduse prin Decizia MB/21/2012/D a Consiliului de administrație, întreprinderile care își rectifică datele cu privire la mărime după ce au fost contactate de ECHA pot beneficia de o reducere cu 50 % a taxei administrative aplicabile. Astfel, în cazul în care primiți scrisoarea ECHA cu privire la inițierea procedurii de verificare a IMM-urilor și vă dați seama că ați declarat și confirmat incorect mărimea întreprinderii dumneavoastră, pentru a beneficia de reducere vă rugăm să procedați după cum urmează:

Image

Indicaţi mărimea corectă a întreprinderii prin completarea declarației de rectificare a categoriei de mărime (anexată la scrisoarea ECHA privind inițierea procedurii de verificare a dreptului întreprinderii la reducerile de taxe pentru IMM-uri).

 
Image
Trimiteți pe adresa ECHA declarația de rectificare a categoriei de mărime, completată și semnată corespunzător, în termen de 21 de zile calendaristice de la data scrisorii menționate anterior, prin e-mail la adresa sme-verification (at) echa.europa.eu sau prin poștă/curier la următoarea adresă:


ECHA, A3 Unit
SME verification,
P.O. Box 400,
FI-00121 Helsinki

 
Image

În plus, dacă în urma actualizării mărimea întreprinderii dumneavoastră devine „alta decât IMM" (mare), nu este necesar să puneți la dispoziția ECHA niciun fel de documente suplimentare, cu excepția declarației de rectificare a categoriei de mărime completate corespunzător. Dacă însă, după depunerea declarației, întreprinderea se încadrează tot în categoria IMM (adică trece de la microîntreprindere la întreprindere mică, de la microîntreprindere la întreprindere mijlocie sau de la întreprindere mică la întreprindere mijlocie), aveţi în continuare obligaţia de a transmite documente care să demonstreze statutul de IMM actualizat.

 

Vă rugăm să rețineți că, dacă depuneți declarația de rectificare a categoriei de mărime după expirarea termenului stabilit de ECHA, nu veți fi eligibil pentru reducerea cu 50 % a taxei administrative.

Se recomandă să actualizați permanent în REACH-IT profilul întreprinderii dumneavoastră sau al întreprinderii pe care o reprezentați în calitate de reprezentant unic, pentru a evita facturarea incorectă a depunerilor viitoare.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)