Taxe administrative

Conform Regulamentului (CE) nr. 340/2008 privind redevențele, atunci când o persoană fizică sau juridică a revendicat dreptul la o reducere și a plătit deja o taxă redusă, dar nu poate să demonstreze că are dreptul la o astfel de reducere, ECHA percepe diferența până la taxa aplicabilă categoriei corecte de mărime a întreprinderii, precum și taxa administrativă definită în Decizia Consiliului de administrație MB/D/29/2010, astfel cum a fost modificată de Decizia Consiliului de administrație MB/21/2012/D și de Decizia Consiliului de administrație MB/14/2015.

Taxele administrative sunt următoarele:

Mărimea întreprinderii

Taxă administrativă

Mare (alta decât IMM)
În cazul în care o întreprindere mare (care nu este IMM) pretinde în mod incorect că este IMM

19 900 EUR sau de 2,5 ori câștigul financiar*, reținându-se valoarea cea mai mică 

Mijlocie
În cazul în care o întreprindere mijlocie pretinde în mod incorect că este întreprindere mică sau microîntreprindere

13 900 EUR sau de 2,5 ori câștigul financiar*, reținându-se valoarea cea mai mică 

Mică
În cazul în care o întreprindere mică pretinde în mod incorect că este microîntreprindere

7 960 EUR sau de 2,5 ori câștigul financiar*, reținându-se valoarea cea mai mică 

 

* Câștigul financiar este diferența dintre taxele reduse pentru IMM plătite incorect și taxele aplicabile categoriei corecte de mărime a întreprinderii.

Consultați secțiunea „Cum să procedați dacă ați indicat în mod incorect categoria de mărime a întreprinderii" pentru instrucțiuni despre modul în care puteți:

Imagine

să evitați taxa administrativă, în cazul în care ați informat incorect ECHA cu privire la categoria întreprinderii, dar nu ați fost contactat încă de către ECHA pentru verificarea categoriei de mărime a întreprinderii dumneavoastră sau a întreprinderii pe care o reprezentați în calitate de reprezentant unic;

 
Imagine
să beneficiați de o reducere a taxei administrative cu 50 de procente, în cazul în care ați informat incorect ECHA cu privire la categoria întreprinderii, iar ECHA v-a contactat deja pentru verificarea categoriei de mărime a întreprinderii dumneavoastră sau a întreprinderii pe care o reprezentați în calitate de reprezentant unic.

 

Cum să procedați dacă ați indicat în mod incorect categoria de mărime a întreprinderii

 

 

 

 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)