Taxe pentru IMM-uri în temeiul regulamentelor REACH şi CLP

Înainte de a vă declara societatea ca IMM, familiarizați-vă cu definiția UE a termenului. Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei reprezintă singura bază autentică pentru stabilirea condițiilor referitoare la încadrarea în categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici sau a celor mijlocii.

În cazul reprezentanților unici (RU), stabilirea corectă a aplicabilității reducerii taxei pentru IMM-uri se bazează pe datele relevante privind întreprinderea reprezentată de RU, inclusiv pe informațiile relevante provenite de la societățile asociate și cele partenere ale întreprinderii în cauză, în conformitate cu recomandarea Comisiei.

Este important ca acest lucru să fie bine înţeles. Dacă mărimea declarată a societăţii dumneavoastră este eronată, va trebui să plătiți o taxă administrativă și diferența până la valoarea corectă a taxei. Rețineți că, în calitate de solicitant al înregistrării, sunteți în întregime răspunzător pentru corectitudinea și autenticitatea informațiilor furnizate în cursul procesului de transmitere a dosarului în REACH-IT. Agenția nu își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea recomandărilor unor terțe părți privind stabilirea mărimii societății dumneavoastră sau a societății pe care o reprezentați în calitate de reprezentant unic.

Stabilirea categoriei de mărime a societății

Instrucțiuni pas cu pas pentru determinarea categoriei de mărime a societății

Mai mult

Cum să procedați dacă ați indicat în mod incorect categoria IMM

Dacă ați indicat greșit categoria de mărime a societății în REACH-IT, citiți următoarele instrucțiuni cu privire la modul în care trebuie informată ECHA.

Mai mult

 

Verificarea IMM-urilor

ECHA are responsabilitatea de a verifica mărimea societăților care pretind a fi eligibile pentru reducerile de taxe acordate IMM-urilor, în vederea asigurării unei concurențe loiale.

Mai mult

Taxe administrative

În urma procedurii de verificare a categoriei IMM declarate, ECHA percepe o taxă administrativă de la orice solicitant al înregistrării care a pretins în mod incorect că are dreptul la o reducere a taxei.

Mai mult