Cum se stabileşte categoria de mărime a întreprinderii

Următoarele instrucţiuni pas cu pas vă vor ajuta să stabiliţi categoria de mărime a întreprinderii în conformitate cu Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei.

Pasul 1

Primul pas în stabilirea datelor pentru determinarea categoriei de mărime a întreprinderii este să se evalueze dacă, la momentul transmiterii înregistrării în REACH-IT / transmiterii documentelor pentru verificarea mărimii întreprinderii în conformitate cu Regulamentul privind produsele biocide (BPR), întreprinderea este autonomă sau dacă trebuie luate în considerare şi întreprinderi partenere sau legate, astfel cum sunt definite în articolul 3 din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei.

În general:

  • Întreprinderea este autonomă dacă nu este clasificată ca întreprindere parteneră sau legată, în sensul articolului 3 din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei. De exemplu, o întreprindere este autonomă dacă deţine mai puţin de 25% (capital social sau drepturi de vot) din altă întreprindere şi dacă nu este deţinută în procent de 25% sau mai mult de altă întreprindere.
  • O întreprindere este considerată parteneră a altei întreprinderi dacă deţine fie individual, fie împreună cu una sau mai multe întreprinderi legate în sensul articolului 3 alineatul (3) din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei, cel puţin 25%, dar nu mai mult de 50% din altă întreprindere.
  • O întreprindere este considerată ca fiind legată de altă întreprindere dacă deţine peste 50% din drepturile de vot ale membrilor altei întreprinderi şi/sau dacă, direct sau indirect, controlează sau are capacitatea de a controla activităţile unei alte întreprinderi.

O întreprindere va fi, de asemenea, considerată legată dacă există o relaţie prin intermediul unei persoane sau al unui grup de persoane care acţionează împreună, cu condiţia ca întreprinderile să activeze (integral sau parţial) pe aceleaşi pieţe sau pe „pieţe adiacente" (pieţe de produse sau servicii care se află direct în amonte şi în aval una faţă de cealaltă).

  • Dacă 25% sau mai mult din capitalul sau drepturile de vot ale întreprinderii sunt direct sau indirect controlate, în comun sau individual, de unul sau mai multe organisme publice, întreprinderea nu poate fi considerată IMM.

Investitorii enumeraţi în articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf din anexa la recomandare, precum universităţile sau autorităţile autonome locale, care au statut de organism public în temeiul dreptului naţional, nu intră sub incidenţa acestei norme. Aceştia pot deţine o participaţie între cel puţin 25% şi cel mult 50% dintr-o întreprindere fără ca aceasta să-şi piardă statutul de IMM.

Mergeţi la pasul 2

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)