Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Identyfikacja substancji

Na substancjach koncentrują się rozporządzenia REACH, CLP i rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych. Na przykład rozporządzenie REACH określa wymóg przedłożenia dokumentacji dotyczącej każdej produkowanej lub importowanej substancji. Podstawę dokumentacji stanowi jednoznaczna i dokładna identyfikacja substancji.

Dokładne określenie tożsamości substancji jest nieodzownym punktem wyjścia dokonania rejestracji na podstawie REACH, a także zachowania zgodności z przepisami rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) oraz rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych. Umożliwia to również prawidłową identyfikację substancji szkodliwych. Pozwala na wdrożenie właściwych środków zarządzania ryzykiem służących do kontrolowania zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska stwarzanych przez takie substancje.

Czym jednak jest identyfikacja substancji i dlaczego prawidłowa identyfikacja ma takie znaczenie?

Jak zacząć

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2