Czym jest substancja

Substancja to pierwiastek chemiczny i jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego.

W procesie produkcyjnym do uzyskania substancji zazwyczaj potrzebna jest reakcja chemiczna.Diagram tworzenia związku
 

Związek chemiczny (A) i związek chemiczny (B) są łączone, aby w reakcji powstała substancja C. Związek C jest substancją powstałą w reakcji A i B.
 

Przykłady substancji:

  • metale
  • rozpuszczalniki, takie jak aceton
  • barwniki i pigmenty
  • olej napędowy i inne paliwa.

Obowiązki rejestracyjne na podstawie REACH dotyczą jedynie substancji.

 

Rodzaje substancji

Istnieją trzy główne rodzaje substancji.

 

 

Substancje jednoskładnikowe

Substancja jednoskładnikowa to substancja, której główny składnik stanowi co najmniej jej 80%.

Nazwę substancji jednoskładnikowej tworzy się na podstawie nazwy jej głównego składnika. Nie ma konieczności wymieniania w nazwie zanieczyszczeń substancji.

W substancji jednoskładnikowej stężenie składnika głównego wynosi co najmniej 80%, a zanieczyszczenia stanowią mniej niż 20% jej składu.

 

 

Substancje wieloskładnikowe

Substancja jest wieloskładnikowa, jeśli zawiera kilka głównych składników. Każdy z głównych składników występuje w substancji w stężeniu od 10% do 80%.

Substancja wieloskładnikowa określana jest jako „masa reakcji głównych składników" w niej występujących.

W substancji wieloskładnikowej poszczególne główne składniki występują w stężeniu od 10% do 80%. Zanieczyszczenia stanowią mniej niż 10%.

 

 

Substancje UVCB

UVCB oznacza substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne. Substancja UVCB zawiera wiele różnych składników, z których część może być nieznana. Skład może być zmienny lub trudny do przewidzenia.

Substancji UVCB często nie można w pełni zidentyfikować, w związku z czym konieczne jest podanie opisu procesu produkcyjnego oraz innych informacji, takich jak zakres temperatur wrzenia.

Z reguły nazwa substancji UVCB to zazwyczaj połączenie nazw materiałów wyjściowych i procesu.

Substancja UVCB zawiera wiele różnych składników, z których część może być nieznana. Skład może być zmienny lub trudny do przewidzenia.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)